Speelgoedmuseum brengt Belgische spelcultuur in kaart

Met het participatieproject Iedereen speelt! wil het Speelgoedmuseum Mechelen de Belgische spelcultuur in kaart brengen.

 

Met welk speelgoed en welke videogames werd er vroeger het meest gespeeld? Wat zijn momenteel de meest gekozen spellen? Door middel van een grootschalige bevraging wil Speelgoedmuseum Mechelen hier een beter zicht op krijgen. Via een leuke en laagdrempelige digitale tool kunnen de deelnemers een winkelkarretje vullen met hun favorieten, en aan het einde komt de deelnemer te weten welk spelerstype hij of zij is. Spelers van alle leeftijden en achtergronden kunnen participeren.
Ter ondersteuning van deze bevraging heeft het Speelgoedmuseum ook een lesmap voor scholen uitgewerkt die gebruikt kan worden ter voorbereiding van het invullen van de enquête. Hierin wordt ook aandacht besteed aan het aansluiten bij de leerdoelen.

 

De bevraging is online terug te vinden op www.iedereenspeelt.be of via onderstaande QR code:

 

Als laatste stap in het project worden op basis van de enquêteresultaten ook de meest representatieve speltradities in België bekeken. Hierrond zullen we zowel in als buiten het museum borgingsacties opzetten, in samenwerking met de betrokken erfgoedgemeenschappen.

In een volgende fase van het project krijgen de deelnemers ook de kans om een fijn verhaal of plezierige herinnering rond spelen in te sturen. De leukste inzendingen worden ook in beeld gebracht en in de toekomst aan het publiek getoond.

De enquête loopt tot en met februari 2023. Nadien worden de resultaten bekendgemaakt aan het brede publiek, en gebruikt om de collectie van het museum verder uit te bouwen. 

Dit project is mede mogelijk gemaakt met de steun van de Vlaamse Overheid.