18 miljoen voor restauratie Rivièrahal: Gemeente en Diergaarde Blijdorp tekenen overeenkomst

Het gaat er nu echt van komen. Diergaarde Blijdorp gaat de rijksmonumentale Rivièrahal restaureren. Het hoofdgebouw van de Diergaarde uit 1940 is ontworpen door Sybold van Ravesteyn in neobarokke/functionalistische stijl. Het krijgt nu een nieuwe bestemming. Aan de basis van deze ontwikkeling ligt de bijdrage van 18 miljoen euro die het Rotterdamse college opnam in het coalitieakkoord 2022. Vandaag vond de feestelijke ondertekening in de Rivièrahal plaats door wethouder Said Kasmi (o.a. cultuur) en Erik Zevenbergen, directeur-bestuurder Diergaarde Blijdorp.

 

Restauratie in fasen

Met de voorgestelde bijdrage van de gemeente Rotterdam wordt de Diergaarde in staat gesteld om de restauratieopgave van de Rivièrahal te starten. Onderdeel is ook een voorplein met terras en ontmoetingsplek, die tevens toegankelijk zijn buiten de openingstijden van de Diergaarde. Het hele gebouw wordt in fasen aangepakt en behelst de centrale hal, de Victoriaserre, het gorillaverblijf en het Dikhuidenverblijf. De Victoriaserre is de eerste fase die wordt opgepakt. De botanische invulling met de reuzenwaterlelie Victoria amazonica in de karakteristieke ronde vijver, blijft de basis voor de monumentale serre.

Wethouder Said Kasmi, wethouder Cultuur: “De Diergaarde is het grootste rijksmonument van de stad met 21 rijksmonumenten waarvan er 16 in oude glorie zijn hersteld. De grootste opgave bestaat nu uit de nog te restaureren Rivièrahal. Dit monumentale deel van de Diergaarde, een ontwerp van architect Sybold van Ravesteyn, is dé blikvanger en ook het grootste rijksmonument in de tuin. Dat willen we graag zo houden, maar dan in een compleet nieuw jasje, passend bij de stad van vandaag. Met een stedelijk terras dat de potentie heeft om uit te groeien tot een nieuwe hotspot voor Rotterdammers én bezoekers”

 

Samen sterk

Met haar 1,5 miljoen bezoekers per jaar is Diergaarde Blijdorp de grootste attractie van Zuid-Holland en de best bezochte dierentuin van Nederland. De Diergaarde profileert en programmeert nadrukkelijk voor een diverse doelgroep en is daardoor laagdrempelig en toegankelijk voor alle Rotterdammers. In haar exploitatie is Blijdorp erin geslaagd om een gezonde voorziening te zijn die zelfstandig kan functioneren zonder overheidssubsidie. Toch blijven giften en sponsorbijdragen van groot belang voor de doorontwikkeling van de Diergaarde zoals benoemd in het Masterplan 2020-2030: ‘Blijdorp Natuurlijk’.

 

Erik Zevenbergen, directeur Diergaarde Blijdorp: “We zijn heel erg blij met deze substantiële bijdrage van de gemeente. Het stelt ons nu echt in staat om te starten met de restauratie van de Rivièrahal, een historisch moment. De voorbereidingen voor de Victoriaserre zijn in volle gang. Er wacht ons nog wel een grote uitdaging om deze enorme klus in zijn totaliteit te klaren. Hiervoor doen we ook een beroep op provincie, rijk, fondsen en andere partners. Maar de grootste stap naar een nieuwe toekomst voor de Rivièrahal is vandaag gezet.”

 

De gemeentelijke bijdrage van 18 miljoen euro wordt in drie tranches van 6 miljoen euro uitgekeerd en ondergebracht bij het Nationaal Restauratiefonds, het expertisecentrum op het gebied van monumentensubsidies. Totaal is voor deze restauratie 42 miljoen berekend. De Diergaarde wil de restauratie afronden voor 2032.