Canondagen in Museumpark Archeon op 13 en 14 mei

In de Canon – de tijdlijn van Archeon – komen veel sterke vrouwen voor, en natuurlijk omdat het zondag 14 mei Moederdag is wordt hier extra aandacht aanbesteed.

 

In het mesolithicum, de tijd van Trijntje leefde je meer ‘in de gemeenschap’ dan in je eigen gezin.
Sommige steentijdvolken hadden zelfs tradities waarbij je ging leven bij de gemeenschap die het lot voor je aanwees. Dan trok je weg van je familie. In de nieuwe steentijd veranderde dat. De mensen trokken niet meer rond en kregen waardering voor de plek waar ze woonden. Zo werden grote knekelhuizen ingericht om het gebeente van alle voorouders te bewaren de zgn. Hunebedden die je ook in Archeon kunt ontdekken.

De keizerinnen in de Romeinse tijd waren de eerste influencers. Zij werden afgebeeld op munten en beelden waardoor iedereen wist hoe zij eruitzagen. Zij droegen altijd hetzelfde kapsel en zo waren zij goed herkenbaar. Had je voldoende geld dan liet je een Romeinse kapster ornatrix- iedere dag jou haar doen zoals de keizerin. Ontdek ook de andere Romeinse vrouwen en geniet van de Tempel Ceremonie bij de Romeinse Tempel.

 

Strijd in de Graventijd
In het Archeologiehuis van Zuid-Holland is de nieuwe tentoonstelling: ‘Strijd in de Graventijd’.
Op de Hollandse bodem is ontzettend veel gevochten in de vier eeuwen van 1100-1500.
Veel gevechten vonden plaats op het water of langs een oever of kust. Dat was de typisch Hollandse manier van oorlog voeren. Bij de Slag bij Alphen in 1426 hebben een paar geharnaste strijders hun ijzeren wapenhandschoenen in het water verloren. Die zijn in 2015 door amateurarcheologen teruggevonden. Dit was een vondst van betekenis, omdat we hiermee voor het eerst archeologisch bewijs in handen kregen dat de veldslag werkelijk had plaatsgevonden op deze plek.

De Slag bij Alphen was een van de vele veldslagen van de Hoeken onder leiding van Jacoba van Beieren en Kabeljauwen, twee strijdende partijen die bijna anderhalve eeuw bezig waren met een machtsspel tussen adel en steden.  

 

Moederdagbrunch
Geniet zondag 14 mei van een heerlijke Moederdagbrunch met de hele familie inclusief de hele dag gratis entree voor Archeon. De Moederdagbrunch begint om 11:00 uur en eindigt om circa 13:00 uur. Alle moeders worden deze dag extra in het zonnetje gezet en natuurlijk is er een presentje voor alle moeders. Na de brunch heeft u ruim de gelegenheid om het park te bezoeken.

Reserveren kan via onze website, www.archeon.nl

 

Foto’s: Archeon