Afbraak buitenactiviteiten van sportcomplex Rozebroeken dreigt.

Na een klacht van een buurtbewoner oordeelde een rechter dat het volledige Rozebroekencomplex in Gent illegaal is. De uitbater moet binnen de 6 maanden het buitenbad, het terras, drie glijbanen en de speeltuin afbreken. Een beroepsprocedure is wel nog mogelijk. Momenteel is het volledige buitengedeelte van Rozebroeken niet toegankelijk.

 

Oorspronkelijk stapte een buur van het complex Rozenbroeken uit de Bijlokestraat in Gent naar de rechter wegens geluidsoverlast. Een gerechtsdeurwaarder stelde vast dat “af en toe” en “in de verte” het geluid van spelende kinderen werd gehoord. De rechter gaf de klager geen gelijk. Hij achtte de geluidsoverlast niet bewezen. Ondertussen oordeelde hij echter, na een grondig onderzoek, dat het volledige complex er niet vergund staat.

De uitbater beschikt volgens de rechter niet over een geldige stedenbouwkundige en milieuvergunning voor de bouw en exploitatie van het gebouw. Het hele complex blijkt in parkgebied gebouwd te zijn in plaats van in recreatiegebied. Het stadsbestuur heeft decennia geleden een bijzonder plan van aanleg opgesteld dat recreatie in de zone toelaat, maar volgens de rechter is hierbij een fout gemaakt door het toenmalige stadsbestuur.

Volgens het vonnis moet de uitbater Lago de buiteninfrastructuur binnen de 6 maanden afbreken, of een dwangsom van 250 euro per dag betalen. Het gaat om een speeltuin, het terras van de cafetaria, een buitenzwembad en een drietal waterglijbanen. Eén ervan werd in 2017 gebouwd. Daarnaast krijgt de man een schadevergoeding van 7500 euro. Ondertussen zijn alle activiteiten in het buitengebied verboden tegen een dwangsom van 1000 euro per ingreep. Zowel uitbater S&R als de stad Gent onderzoekt of ze in beroep gaan tegen het vonnis.

Mits dat de rechter de klagende buur niet volgde met betrekking tot de geluidsoverlast kan het jaarlijkse festival Copacobana gewoon doorgaan. Het binnengedeelte van het complex blijft gewoon toegankelijk.

 

Bron: De Standaard