Plopsa laat voortaan meer gehandicapten gelijktijdig toe op attracties

Vandaag vond een uitgebreid overleg plaats tussen Plopsa en Scouts en Gidsen Vlaanderen omtrent het huidige gehandicaptenbeleid dat wordt gevoerd in de Plopsa-parken.

 

Begin deze zomer schreef Lotte Berghmans, leidster bij een Akabe-scoutsgroep, een open brief aan Studio 100-baas Gert Verhulst. Hierin klaagde ze de procedure aan die gehanteerd werd rond de een op een toegankelijkheid tot attracties voor begeleiders en gehandicapten. Meer specifiek kaartte ze de bijgevolg lange wachttijden aan waarmee ze te maken kregen tijdens hun bezoek.
“Per rit wordt steeds één bootje of karretje voorbehouden voor gehandicapten en hun begeleider. Deze maatregel staat toe dat we bij noodgevallen of evacuatie prioriteit kunnen geven aan deze personen en is dus genomen uit veiligheidsoverwegingen.”, legt Wim Wauters, parkmanager van Plopsaland De Panne, uit. “Het aantal personen met een handicap en begeleider per rit is echter afhankelijk van de capaciteit van de attractie in kwestie. Daar knelt het schoentje bij sommige attracties, aangezien het op deze manier bij grote gehandicapten groepen even kan duren vooraleer iedereen een ritje op de attractie heeft gemaakt.”

Als reactie op de gepubliceerde brief verstuurde Plopsa een uitnodiging om samen van gedachten te wisselen over het huidige gehandicaptenbeleid. Dit overleg vond vandaag plaats in Plopsaland De Panne in aanwezigheid van Studio 100-baas Gert Verhulst en Steve Van den Kerkhof, CEO van de Plopsa Group. Uit dit gesprek is gebleken dat de Akabe-scoutsgroep reeds onder de indruk was over het bestaande beleid dat gevoerd wordt en de reeds genomen maatregelen naar totale toegankelijkheid voor gehandicapten binnen de Plopsa-parken.

“We vinden het enorm belangrijk om te luisteren naar wat zij te zeggen hebben. Beter dan wie ook weten begeleiders hoe het is om met zo’n groep naar het park te komen, aangezien zij in levenden lijve met elke moeilijkheid geconfronteerd worden.”, zegt Steve Van den Kerkhof. Naar aanleiding van hun opmerkingen, hebben we de capaciteit van de attracties herbekeken en hebben we na interne risico-analyses in samenspraak met TUV beslist om voor bepaalde attracties meerdere gehandicapten tegelijkertijd op de attracties toe te laten.

Akabe begeleidster Lotte Berghmans is zeer tevreden met deze wijzigen.
“Niet alleen voor AKABE (‘anders kan best’), de werking voor kinderen en jongeren met een handicap binnen Scouts en Gidsen Vlaanderen, maar voor alle mensen met een handicap is dit een stap in de goede richting. Ik ben dan ook enorm trots dat mijn kreet om verandering werd opgepikt door Plopsa. Wij zijn met de hele ploeg AKABE en Scouts en Gidsen Vlaanderen ervan overtuigd dat we zo bijdragen aan een vlottere toegankelijkheid van attracties en zo de frustraties tot een minimum kunnen herleiden. Want Plopsaland moet gewoon plezant blijven!”

Naar analogie met ons park in Duitsland, Holiday Park, werd eveneens beslist om in het voorjaar 2016 speciale dagen te organiseren voor personen met een handicap.

Plopsa stelt op haar website een gids ter beschikking waarin het beleid inzake de toegang tot attracties voor personen met een handicap gespecificeerd wordt en zicht geeft op de voorzieningen en diensten waarvan men als persoon met een handicap gebruik kan maken.