Heugelijk babynieuws op het Domein van de Grotten van Han

 

Het koppel veelvraten van het Wildpark van het Domein van de Grotten van Han heeft zich weer voortgeplant! Drie baby’s zijn een paar weken geleden geboren. Deze geboortes zijn uitzonderlijk omdat de soort met uitsterven wordt bedreigd en uniek omdat het Dierenpark van het Domein van de Grotten van Han de enige is die deze soort in België herbergt. Daarenboven zijn veelvraten een van de “Big 5 van Europa”. Verder kon je live de geboorte volgen van de baby uiltjes via de Bubocam.

 

Na ongeveer twee maanden bij hun moeder Skally in het hol te hebben doorgebracht, hebben de babyveelvraten zich getoond aan de buitenwereld. Bij de eerste controle door de verzorgers konden ze twee wijfjes, Greya en Grif, en een mannetje, Grimir, identificeren. Ze wegen respectievelijke 2,3 kg, 1,8 kg en 2,4 kg voor het mannetje. De hele familie maakt het goed.

 

 

Een Zweedse vader en een Russische moeder

In 2015 mocht het Domein twee veelvraten verwelkomen: een mannetje, Valle, uit de Boras Zoo in Zweden en een vrouwtje, Skally, uit de Novosibirsk Zoo in Rusland. De twee vormden al snel een goed koppel en genoten van hun nieuwe grote leefruimte. In 2017 volgde de eerste bevalling van Grahma, die helaas een paar maanden later bezweek aan een infectie. Gelukkig liep het in 2020 wel goed en beviel Skally van twee baby’s, Grivar en Grania. Zodra de jongen volwassen zijn worden zij uitgezet in andere dierenparken om de genetische vermenging van de soort te verzekeren in de hoop dat zij zich op zich weer zullen voortplanten. Zo is het mannetje van het nest van 2020, Grivar, verhuist naar het Franse dierenpark ECOZONIA – Terre de prédateurs, in de oostelijke Pyreneeën. Zijn zuster, Grania, zal spoedig naar Kristiansand, in het zuiden van Noorwegen, worden overgebracht.

 

Bedreigde diersoort

De veelvraat is het grootste lid van de familie der marterachtigen, waartoe ook de das en de wezel behoren. Ze staan ook in het lijstje van de Big 5 van Europa. Het is een roofdier van het hoge noorden en speelt een essentiële rol als aaseter in het ecosysteem, aangezien ze de omgeving ontdoen van kadavers voordat zich ziekten ontwikkelen. Het is een krachtig dier dat in staat is veel grotere dieren, zoals rendieren, aan te vallen. De voortplanting is nogal eigenaardig: na de bevruchting wordt de ontwikkeling van het eitje opgeschort tot het einde van de herfst, een verschijnsel dat “vertraagde ovo-implantatie” wordt genoemd. De eigenlijke drachtfase duurt ongeveer 40 dagen.

De veelvraat is een zeldzame en bedreigde diersoort en maken daarom deel uit van een Europees kweekprogramma dat wordt gecoördineerd door het instituut Nordens Ark in Zweden. Het wereldwijde kweekprogramma telt slechts 144 veelvraten verdeeld over 59 zoölogische instellingen, dus iedere geboorte wordt er met veel blijdschap verwelkomd. Momenteel zijn er nog ongeveer 1.300 veelvraten in Europa.

 

Live geboorte van baby uiltjes via de Bubocam

Enkele weken geleden kondigde het Domein van de Grotten van Han het project “Bubocam” aan, een observatiecamera gericht op het nest van een paar wilde oehoe’s die in het dierenpark nestelen. Via deze beelden kan je zien hoe de eieren uitkomen. De kuikentjes zijn in goede conditie, hun ouders waken over hen. De verdere avonturen van de baby oehoe’s kan je volgen op de account via de Instagram-account “cavesofhanwildlife”.

 

Babyboom in het Park

Naast de baby veelvraatjes en uilen zijn er nog andere geboortes die het Wildpark de laatste weken hebben opgefleurd: verschillende moeflons, enkele everzwijntjes, drie oerosjes, een Przewalski’s paardje en een Europese bizon. Er zijn nog enkele moederdieren die op het punt staan te bevallen dus er zal de komende week veel te zien zijn in het Domein!