Europa-Park koestert zijn 7.000 groene ‘attracties’

Volgens onderzoek voelen mensen zich prettiger in een groene omgeving. Het is wellicht een van de succesfactoren van Europa-Park, want in en rond Duitslands grootste attractiepark staan meer dan 5.000 bomen. Bij de laatste uitbreidingen zijn nog eens 2.000 extra bomen geplant. Onder de 80 verschillende soorten bevinden zich verschillende exotische exemplaren. Sommige hebben een bijzonder verhaal.

 

Volgens Wageningen University & Research bevordert een groene omgeving op verschillende manieren onze geestelijke gezondheid. Het verblijven in en zelfs het zicht op een groene omgeving geeft al een kalmerend en rustgevend effect. Het nodigt uit tot sociale en fysieke activiteiten. Maar groen doet nog meer voor de mens: het zorgt voor schaduw, koelte en een schonere lucht.

Bij de inrichting van Europa-Park is met deze positieve effecten van begin af aan rekening gehouden. De oevers van riviertje de Alte Elz dat door het park kronkelt,  zijn van nature al omzoomd met hoge bomen. Op diverse plekken zijn groene rustplekken gecreëerd. Daarnaast zijn er vele bomen geplant, in de meeste gevallen passend bij het thema van het betreffende parkgedeelte. In totaal telt het park zo’n 5.000 bomen in 80 verschillende soorten. Bezoekers kunnen flaneren onder exotische exemplaren als hemelbomen, liquidambarbomen, tulpenbomen en zakdoekenbomen. Verder zijn er vijgenbomen, kurkeiken, pijnbomen, mispelbomen, alsmede Australische zilvereiken en kamferbomen.

 

Met de aankoop van Slot Balthasar erfde Europa-Park een bijzonder stuk groen. De vroegere eigenaar, de adellijke familie Böcklin von Böcklinsau, legde een indrukwekkende kasteeltuin aan, die destijds meer dan 1.000 houtgewassen telde. In deze groene long staan rode beuken, cipressen, knoestige eiken en breed waaierende platanen. De laatste kasteelheer importeerde nog exoten zoals ginkgo’s en sequoia’s, waarvan de grootste naar schatting meer dan 150 jaar oud is en een reusachtige 45 meter hoog. Volgens traditie is de oudste Biergarten in het park omgeven door hoge kastanjebomen.

 

Rondom het in 2019 geopende waterpark Rulantica en zesde themahotel “Krønasår” zijn nog eens 2.000 bomen, 18.000 wilde struiken en 60.000 bloemen aangeplant om de leefomgeving te verbeteren. Ook zijn er onder andere 150 nestkasten en een groot bijenpaviljoen geïnstalleerd. De honing van de meer dan 400.000 bijen wordt geserveerd in de restaurants van het nieuwe hotel.

De 7.000 bomen worden jaarrond gecontroleerd en verzorgd. De gegevens van iedere boom zijn vastgelegd in een databank. Zeker in tijden met klimatologische veranderingen is het verstandig om deze ‘attracties’ goed te monitoren. Volgens experts valt de droogtestress in Europa-Park nog mee. In vergelijking met de situatie in Duitsland zijn de bomen in het park zeer vitaal. De temperatuurstijging houdt echter wel in dat bepaalde boomsoorten vervangen moeten worden. Voor de berk wordt het bijvoorbeeld te warm en te droog in Zuid-Duitsland. Veel bomen zoals de sequoia’s zijn intussen voorzien van een ondergronds bewateringssysteem. Dit zal de komende jaren verder uitgerold worden bij andere bomen.