Parc Astérix sluit haar dolfinarium

Het is over-and-out voor het dolfinarium in het Franse pretpark Parc Astérix. Parc Astérix sluit naar eigen zeggen het dolfinarium om terug te focussen op de oorsprong van het pretpark. In Europa liggen dolfinariums al langer onder vuur en krijgen ze regelmatig te maken met acties van dierenrechtenorganisaties.

 

Parc Astérix heeft bijna vier jaar samengezeten met NGO’s en wetenschappelijke deskundigen om een duidelijk en gedocumenteerd beeld te krijgen van de beste oplossingen voor de toekomst van de acht dolfijnen die momenteel in het dolfinarium leven. Alle dolfijnen werden immers in het bassin geboren of leven er al bijna 30 jaar. Daarnaast werd ook gekeken wat technisch gezien de beste nieuwe thuis is, waar de beste zorgen en personeel te vinden zijn, dat economisch gezond is en financieel zeker op lange termijn en waar alle administratieve vergunningen over meerdere jaren gegarandeerd zijn.

Na bestudering van de opties en na overleg met de wetenschappelijke deskundigen en dierenartsen, is gebleken dat het niet mogelijk is om de dieren terug in het wild los te laten. Geen enkel herintroductielocatie of geen enkel herintroductieprogramma bood de vereiste garanties dat de dolfijnen daar zouden overleven. Dit komt door hun leeftijd, dat ze grotendeels in gevangenschap geleefd hebben en dat ze al jarenlang geen contact meer gehad hebben met hun oorspronkelijke populaties.

Alle administratieve, veterinaire en logistieke stappen zijn dus genomen om ervoor te zorgen dat de 8 dolfijnen uit het dolfinarium van Parc Astérix in het eerste kwartaal van 2021 worden overgebracht naar een van de 27 Europese dolfinaria die door wetenschappelijke en overheidsinstanties zijn erkend, voldoen aan de beste criteria voor dierenwelzijn die door de EAZA zijn vastgesteld en voldoen aan de eisen van de European Association for Aquatic Mammals (EAAM) met betrekking tot de juiste genetische mix.

Bovendien zijn er nog grote zorgen om dolfijn Femke en wil het park nog eerst bestuderen hoe ze het voor deze dolfijn gaan aanpakken. Femke is 39 jaar oud en lijdt al enkele jaren aan een neuro-vegetatieve ziekte (syndroom van Cushing). Haar huidige gezondheidstoestand is de laatste weken verslechterd door de evolutie van haar ziekte. Tot op heden wordt nog onderzocht of haar gezondheidstoestand een eventuele overplaatsing toelaat.

Parc Astérix heeft er voor gekozen de toekomstige bestemmingen van de dolfijnen en de data van de verplaatsing geheim te houden. Dit zodat het personeel in alle rust de verplaatsing zal kunnen regelen en dat de konvooien veilig kunnen rijden, zonder risico’s tijdens de verplaatsing.

Voor de 10 werknemers van het dolfinarium is er een professionele oplossing bedacht voor hun toekomst. Zeven blijven bij het Parc Astérix aan het werk maar zullen in andere diensten/activiteiten tewerkgesteld worden, één heeft ervoor gekozen zich te heroriënteren via een door het park gefinancierde diploma-opleiding en twee medewerkers verlaten het park om persoonlijke projecten uit te voeren.

 

Bron: Parc Astérix