Pairi Daiza Foundation redt in 2020 bijna 500 reptielen van de dood

Tijdens het kalenderjaar 2020 kwamen 477 reptielen – schildpadden, slangen, hagedissen,… – terecht in het opvangcentrum van de Pairi Daiza Foundation. Een trieste jaarbalans. Het gaat om dieren die door hun eigenaars achtergelaten werden of in beslag genomen werden door de politie. Al deze reptielen werden zo van een zekere dood gered, of van dumping in de natuur, waar ze onherstelbare schade zouden toebrengen aan onze inheemse ecosystemen.

                      

Sinds jaar en dag worden reptielen of amfibieën zonder thuis opgevangen in de Mersus Emergo, een gigantische replica van een walvisvaarder waarin het opvangcentrum van de Pairi Daiza Foundation ondergebracht is. In 2020 zagen we een lichte daling van het aantal ‘gedumpte’ dieren die van de dood gered moesten worden door onze reptielenexperts, toch blijft het huilen met de pet op: tijdens de maand juli alleen al werden 128 dieren gered en definitief gehuisvest in ons opvangcentrum.

53% van de opgevangen reptielen waren geelwang- of roodwangschildpadden. Deze kleine dieren zijn vrij verkrijgbaar in dierenwinkels en worden vaker wel dan niet door hun eigenaars in de natuur gedropt van zodra ze een zekere grootte bereiken. Daar komen ze ofwel op tragische wijze aan hun einde, ofwel richten ze verwoestende schade aan in de plaatselijke ecosystemen, zoals vijvers. Enkel sensibilisering kan soelaas bieden, iets wat de Pairi Daiza Foundation tracht te doen door een deel van de opgevangen reptielen in het reptielenverblijf van Pairi Daiza aan het publiek tentoon te stellen. Het publiek kan er de verhalen achter enkele van deze opgevangen dieren lezen en zo stilstaan bij deze problematiek.

Tussen de opgevangen dieren zaten voorts heel wat slangen, leguanen, hagedissen, en zelfs… drie brilkaaimannen. Deze uit de kluiten gewassen krokodillen kunnen tot maar liefst drie meter lang worden. Geen spek voor de bek van particulieren dus…

Het opvangcentrum van de Pairi Daiza Foundation werkt nauw samen met politie- en douanediensten, die regelmatig reptielen in beslag nemen in het kader van gerechtelijke acties en met deze arme stakkers dus bij Pairi Daiza terechtkunnen. In de Beste Dierentuin van Europa 2020 krijgen ze tot het einde van hun dagen de allerbest mogelijke verzorging van een team van toegewijde reptielenkenners.