Pairi Daiza stelt seizoensopening 2020 uit omwille van Covid-19

Omdat Pairi Daiza mee wil vechten tegen de verspreiding van het Covid-19-virus, zal het park de opening van het seizoen 2020, voorzien voor 21 maart, uitstellen naar zaterdag 4 april. Deze beslissing wordt genomen in collegiaal overleg met de gemeentediensten van Brugelette. Het publiek (zowel dagbezoekers als hotelgasten) zal – zoals de voorgaande jaren eigenlijk al het geval was – vanaf de eerste dag van de Paasvakantie opnieuw toegang krijgen tot het park.

Al sinds de eerste vaststelling van een Covid-19-besmetting in België, is Pairi Daiza in voortdurend contact met de gemeentediensten van Brugelette. Enerzijds ter voorbereiding van extra veiligheidsmaatregelen bij de opening van het nieuwe seizoen, anderzijds ter evaluatie van
een eventueel uitstel van onze seizoensopening. De laatste maatregel werd de voorbije dagen uitvoerig bestudeerd.

Pairi Daiza neemt dan ook probleemloos kennis van een politieverordening genomen op deze vrijdag 13 maart door de burgemeester van Brugelette, in nauw overleg met de directie van Pairi Daiza. Deze verordening verbiedt bijeenkomsten op plekken voorzien voor meer dan 1.000 personen. Ook al is in de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad omtrent recreatieve activiteiten geen verwijzing naar grote openluchtsites zoals Pairi Daiza (we herinneren er aan dat het park maar liefst 75 hectare beslaat), toch lijkt het ons omwille van de volksgezondheid raadzaam om de deuren tijdelijk gesloten te houden.

Het uitstel van de opening van Pairi Daiza naar 4 april 2020 zal gevolgen hebben voor bezoekers die een overnachting of dagbezoek in Pairi Daiza geboekt hadden tussen 21 maart 2020 en deze nieuwe openingsdatum. De medewerkers van Pairi Daiza zzullen in de komende uren dan ook contact opnemen met alle personen die tussen 21 maart en 3 april een verblijf of dagtrip in het park gereserveerd hadden. Ze zullen allen de optie aangeboden krijgen hun bezoek te verplaatsen naar een latere datum. Hetzelfde geldt voor alle evenementen, scholengroepen of mensen die in een andere hoedanigheid het park zouden bezoeken.

Alle medewerkers van Pairi Daiza keken er naar uit om de bezoekers op 21 maart opnieuw te ontvangen. Deze openingsdatum was dan ook speciaal wat vroeger dan gewoonlijk gepland, om het publiek dit jaar wat vroeger toegang te geven tot onze nieuwe Noordpoolwereld The Land of the Cold en tot alle andere nieuwigheden en nieuwe dieren. Ons enthousiasme en dat van het publiek weegt echter niet op tegen de logische veiligheidsmaatregelen die als doel hebben om in deze crisistijd de volksgezondheid te vrijwaren.

Uitstel is geen afstel. De medewerkers van Pairi Daiza zullen van de komende extra sluitingsdagen gebruik maken om het park nog beter voor te bereiden op de komst van de eerste bezoekers. We kijken er alvast naar uit iedereen in goede gezondheid te ontvangen!