Pandajong geboren in Pairi Daiza

Pairi Daiza kondigde vandaag met trots aan dat het jong van de reuzenpanda Hao Hao deze nacht geboren is. Alles verliep netjes volgens plan en de baby is in goede gezondheid.

 

De eerste weeën begonnen om 23u. Het jong kwam om 02u02 (donderdag 02 juni 2016) ter wereld, onder het goedkeurend oog van haar verzorgers en de Chinese experten.
Hao Hao toonde onmiddellijk interesse en affectie ten opzichte van haar jong. Ze beschermde hem in haar muil, waste hem en hield hem dicht bij zich.

Na deze eerste tedere kennismaking maakten de Chinese experten een eerste contact met haar. Ze betraden voorzichtig haar verblijf, om beetje bij beetje haar vertrouwen te winnen. Hao Hao liet de verzorgers een melkstaal afnemen en stond haar kleintje even af. Het jong werd onderzocht, het geslacht bepaald en hij werd gewogen. Hao Hao’s eerste baby is een flinke jongen van 171 gram.

De experten en de verzorgers hebben de eerstkomende dagen als prioriteit om ervoor te zorgen dat Hao Hao haar goede zorgen verder zet en haar jong blijft voederen. Als het nodig blijkt te zijn kan er overgestapt worden naar flesvoeding.

Momenteel gunnen de verzorgers mama Hao Hao en haar baby wat rust om te bekomen van de bevalling. Het duo wordt wel constant gemonitord zodat de verzorgers paraat staan om hulp te kunnen bieden waar nodig.

De reuzenpanda is een ernstig bedreigde diersoort, in het wild zijn er minder dan 2000 panda’s te vinden en dat maakt dat elke geboorte van cruciaal belang is voor het behoud van deze soort.

 

Tot op de dag van vandaag zijn er maar twee Europese landen die dankzij de hulp van China erin geslaagd zijn om hun pogingen tot voortplanting van de soort met succes te voltooien. Dit was het geval in Oostenrijk en Spanje. Belgïe is dus zonet het derde land in de lijst geworden.

We mogen heel wat volk verwachten in Pairi Daiza de komende weken.
Lees zeker ook ons vorige artikel eens over deze zwangerschap.

 

Bron: Pairi Daiza

Foto: Benoit Bouchez