Krijgt Pairi Daiza baby panda’s?

In het kader van de poging tot voortplanting van haar reuzenpanda’s heeft Pairi Daiza het groot genoegen te mogen melden dat de loopsheid van Hao Hao benut werd. Hieronder vindt u een verslag van de gebeurtenissen van de laatste dagen.

 

In de nacht van dinsdag 8 op woensdag 9 februari werd de langverwachte daling van hormoonwaarden in de urinestalen van Hao Hao vastgesteld. Woensdag 10 februari werden ‘s ochtends vroeg eerst vijf pogingen tot toenadering ondernomen. Reuzenpanda’s zijn asociale dieren en kunnen agressief gedrag vertonen wanneer ze met elkaar in contact komen, ook tijdens de paartijd.

 

 

Het mannetje, Xing Hui, gaf tijdens de pogingen tot toenadering blijk van agressief gedrag ten opzichte van Hao Hao. Er bestond een risico dat Hao Hao verwond zou geraken. Dr. Li en het Belgische team besloten bijgevolg tot een kunstmatige inseminatie van het pandawijfje Hao Hao over te gaan.

 

Op woensdag 10 februari werd om 10 uur Xing Hui tijdelijk verdoofd om over te gaan tot het collecteren van zijn zaad. Na onderzoek bleken de cellen van uitzonderlijke kwaliteit, met als gevolg dat Hao Hao kort daarop een eerste maal geïnsemineerd kon worden.

 

Om de slaagkansen van een inseminatie te vergroten, wordt een pandawijfje twee maal geïnsemineerd. Hao Hao’s tweede ingreep nam plaats op donderdag 11 februari om 15uur.

Xing Hui ontwaakte zoals verwacht na 90 minuten, Hao Hao na 60 minuten in beide gevallen. Hao Hao en Xing Hui stellen het goed en hebben reeds hun courante activiteiten hervat. Deze activiteiten draaien rond eten, spelen en slapen.

 

Of de kunstmatige inseminatie tot een baby panda zal leiden zal blijken uit een piek van progesteron die bij de reuzenpanda’s pas anderhalve maand voor de geboorte plaatsvindt.

In afwachting van deze eventuele nieuwe schommeling in de hormoonwaarden van Hao Hao werken de verzorgers van Pairi Daiza en het team van Gentse wetenschappers aan een nieuw training voor Hao Hao. De bedoeling van deze training is om de reuzenpanda welwillend voor echografieën te krijgen.

 

Bedreigd

De reuzenpanda is een bedreigde diersoort. Volgens de meest recente tellingen, komen er nog maar 1864 panda’s voor in het wild. De korte vruchtbaarheidsperiode van de reuzenpanda, het feit dat het solitaire dieren zijn die op een groot grondgebied en ver van elkaar leven, maakt de voortplanting van de soort des te moeilijker. Elke geboorte van een baby panda is van cruciaal belang voor het behoud van de hele soort.

Het is voor Pairi Daiza dan ook een grote eer om deel te mogen nemen aan het kweekprogramma van het China Conservation and Research Center for the Giant Pandas. Het park wenst dan ook haar dankbaarheid aan Dr. Li en Li Renguin te betuigen voor hun steun, expertise en snelle reacties tijdens de loopsheid van Hao Hao. Het park wenst ook de verschillende Chinese en Belgische administraties uitdrukkelijk te bedanken. Hun snelle hulp, tijdens de immer belangrijke Chinese nieuwjaarsfeesten, was onontbeerlijk om de doctor en zijn assistent tijdig in België te kunnen ontvangen.

 

Enkele getuigenissen:

 « Xing Hui voelde zich niet aangetrokken tot Hao Hao, ongeacht haar vele pogingen tot verleiding. Desalniettemin kon, dankzij een goede coördinatie en communicatie tussen de Belgische en Chinese ploegen, de extractie van het zaad in heel goede omstandigheden plaatsvinden. Dit bleek van heel goede kwaliteit waardoor we zeer snel Hao Hao konden insemineren. Ik hoop dus van harte dat we dit jaar een prachtig baby panda mogen verwelkomen. » Dr. Li Desheng, expert in de voortplanting van reuzenpanda’s en directeur van de China Conservation and Research Center for the Giant Pandas (Sichuan, China)

« We hebben in heel goede omstandigheden kunnen werken. Zowel de opéénvolging van gebeurtenissen als de timing was naar wens. Als veearts heb ik al heel wat dieren verdoofd, maar deze anesthesie is ongetwijfeld een hoogtepunt in mijn carrière. De precisie, de organisatie en het teamwerk zullen me zeker bijbleven. » Tim Bouts, directeur zoölogie Pairi Daiza

« Bij de eerste tekens van gedragsverandering begon de adrenaline te stijgen bij ons. De verschillende testen, de hormoonwaarden piek, het contact met China en het organiseren van de snelle komst van Dr. Li, het goede nieuws van de kwaliteit van de sperma van Xing Hui, … Nu de adrenaline aan het dalen is, besef ik pas hoeveel werk er in korte tijd en onder speciale omstandigheden is  verricht. Ons instinct, een week geleden, was correct. » Koen Vanderschueren, adj. Directeur zoölogie Pairi Daiza

 « Voor onze faculteit is de samenwerking tussen de verschillende eigen disciplines en externe nationale en internationale partners van groot belang om zo de aanwezige kennis en kunde effectief te kunnen overdragen en gebruiken bij het verantwoord behoud van deze reuzepanda’s. » Frank Gasthuys, Decaan Faculteit Dierengeneeskunde Universiteit Gent

 « Geassisteerde voortplantingstechnieken zoals kunstmatige inseminatie en in vitro fertilisatie worden aan onze vakgroep routinematig uitgevoerd bij paarden, runderen, varkens en honden. Ook bij wilde dieren wordt geassisteerde voortplanting steeds belangrijker . De hulp die we deze week hebben kunnen verlenen bij de inseminatie van de reuzenpanda Hao Hao was voor ons een unicum, door het bijzonder statuut van de panda als bedreigde diersoort. Als faculteit diergeneeskunde hebben we met vier verschillende vakgroepen samengewerkt met het personeel van Pairi Daiza en met de Chinese specialisten om dit tot een goed einde te brengen. » Ann Van Soom, Faculteit Diergeneeskunde Universiteit Gent

 « Een verrijking om als dierenarts de brug te kunnen slaan tussen labo en kliniek/praktijk, in een dergelijke warme en inspirerende omgeving, waar iedereen toewerkt naar hetzelfde doel. » Jella Wauters, Faculteit  Diergeneeskunde Universiteit Gent

 « Ik verzorg Hao Hao en Xing Hui van dag één, en zie ze dagelijks. Voor mij betekenen deze panda’s heel veel. De komst van Dr. Li en het team van de Gentse Universiteit was een sleutelmoment. Hao Hao en Xing Hui waren in goede handen en ik kon me concentreren op hun comfort. » Tania Stroobants, verzorgster panda’s in Pairi Daiza

 

De ingrepen vonden plaats onder toezicht van :

  •  Li Desheng, Directeur van de China Conservation and Research Center for the Giant Pandas (province du Sichuan, Chine).
  • Li Renguin, assistent van Dr. Li
  • De ploeg van 6 wetenschappers van de Faculteit Dierengeneeskunde Universiteit Gent.
  • Tim Bouts – Directeur zoölogie van Pairi
  • Koen Vanderschueren – Adjunct Directeur zoölogie van Pairi
  • Tania Stroobants et Liu Yang – verzorgsters van de panda’s van Pairi