Burgers’ Ocean bouwt mee aan Ark van Noach

Maandagochtend 22 april 2024 zetten duikers van Koninklijke Burgers’ Zoo de eerste koralen van het World Coral Conservatory-project uit in Burgers’ Ocean. Sinds november 2022 neemt het Arnhemse dierenpark samen met het Oceanografisch Museum van Monaco, Nausicaa in Boulogne-sur-Mer en Oceanopolis in Brest deel aan een internationaal proefproject om wereldwijd een reservepopulatie in aquaria op te bouwen van bedreigde koraalriffen. Het door Monaco geïnitieerde en gefinancierde project wil met behulp van deze gezamenlijke Ark van Noach koraalriffen behouden en waar mogelijk restaureren.

 

 

Tropische koraalriffen worden ernstig bedreigd

Wereldwijd staan koraalriffen onder druk, hoofdzakelijk vanwege de opwarming van de aarde, maar ook vanwege vervuiling en diverse andere schadelijke praktijken als dynamietvissen. In een aantal publieksaquaria wereldwijd is veel kennis en expertise met betrekking tot het houden en kweken van koralen: deze aquaria werken al jaren intensief samen en wisselen regelmatig zelfgekweekte koralen uit.

 

Een initiatief van Monaco om het tij te keren

Op initiatief van het Wetenschappelijk Centrum van Monaco (Centre Scientifique de Monaco) en het Oceanografisch Instituut van Monaco (Institut Océanographique Fondation Albert 1er de Monaco) is in november 2022 het World Coral Conservatory (WCC) opgericht. Doel is om de kennis en expertise van samenwerkende publieke en private aquaria, universiteiten en andere wetenschappelijke instituten in te zetten om een reservepopulatie van koralen op te bouwen om koraalriffen te behouden en waar mogelijk te restaureren.

 

De proef op de som

In november 2022 zijn vier publieksaquaria (Monaco, Boulogne-sur-Mer, Brest en Arnhem) gestart met een proefproject waarbij koralen uit Aldabra zijn gekomen, waarvan de exacte locatie, diepte en omstandigheden bekend zijn. Doordat de herkomst bekend is, hebben deze koralen de potentie om in de toekomst weer uitgezet te worden in de natuur. Deze koralen zijn gechipt, nauwkeurig geregistreerd in een internationale databank (ZIMS) en vormen nu de pioniers voor een in de toekomst wereldwijde Ark van Noach. De vier aquaria overleggen regelmatig hoe het met de koralen gaat en wisselen kennis en ervaringen uit. De koralen zijn achter de schermen gehouden en hebben zich in anderhalf jaar tijd zeer voorspoedig ontwikkeld. Het uitzetten van de eerste koraalstukken in het publieksaquarium voor de schermen vormt een belangrijke mijlpaal voor dit project.

 

Hoopvolle toekomstplannen

Vanuit het succesvolle proefproject werken de vier deelnemende publieksaquaria nu allerlei protocollen uit om zo een basis te hebben voor veel meer koralen die naar veel meer deelnemende publieksaquaria kunnen worden verstuurd. Koralen waarvan de exacte herkomst bekend is, hebben de potentie om in de toekomst weer uitgezet te worden in het wild. Door in publieksaquaria een ex situ populatie van deze koralen op te bouwen, kunnen deze aquaria een belangrijk steentje bijdragen om koralen voor de lange termijn te behouden die in de natuur verdwijnen.

 

Een steeds belangrijkere rol voor natuurbehoud

De huidige koraalcollectie in Arnhem bestaat uit meer dan 120 soorten rif bouwende koralen en duizenden losse kolonies. Van de meeste koralen is echter niet exact bekend waar de koralen ooit in de natuur hebben geleefd, doordat ze afkomstig zijn van andere publieke aquaria of uit inbeslagnames van illegaal geïmporteerde koralen. Het potentieel terugzetten in de natuur wordt daardoor lastig, aangezien faunavervalsing in dit geval een reëel risico vormt. Dankzij het World Coral Conservatory-project kan Burgers’ Ocean in de nabije toekomst een zeer belangrijke rol gaan spelen voor natuurbehoud door rechtstreeks bij te dragen aan het behoud van koraalriffen over de hele wereld.