Pairi Daiza viert natuur(behoud) op Valentijn

Pairi Daiza vindt Valentijnsdag een mooie gelegenheid om te tonen welke inspanningen er gaan naar natuurbehoud door de kweekprogramma’s van verschillende diersoorten onder de aandacht te brengen. Dierenliefde komt in alle vormen en maten voor in Pairi Daiza. Pairi Daiza benadrukt dat haar rol de laatste jaren op dit vlak enkel is toegenomen. Enkel met blijvende inspanningen van dier en mens kan de natuur zich herstellen.

 

Kweekprogramma’s als basis voor duurzaam natuurherstel

Pairi Daiza neemt deel aan meer dan honderd verschillende European Endangered Species Programmes (EEP’s). Deze speciale Europese kweekprogramma’s voor bedreigde diersoorten zijn de fundamentele basis tussen de dierentuinen om op lange termijn te werken aan het behoud van diersoorten. Dit gebeurt aan de hand van educatieve programma’s voor bezoekers, beleidsbeïnvloeding, training van zoo professionals, fondsenwerving en uiteraard het beheer van  gezonde dierenpopulaties in zoölogische instellingen en daarbuiten. Al deze activiteiten worden op Europese basis geregeld en gecontroleerd door de Europese Associatie van Zoo’s en Aquaria (EAZA). Pairi Daiza is lid van de organisatie en stemt haar beleid af op het netwerk van de Europese dierentuinen die er lid van zijn. Het koppelen van dieren met het oog op succesvolle voorplanting gebeurt op basis van geschikte DNA-matching.

 

Koele minnaars?

Het is echter steeds de vraag of dieren die biologisch goed bij elkaar passen ook de ‘klik’ voelen. Spannende momenten voor coördinatoren van de kweekprogramma’s en de verzorgers die de introducties van de dieren begeleiden. Een speciaal EEP waar Pairi Daiza aan deelneemt is dat van de ijsberen, een speciaal programma omdat er steeds minder dierentuinen adequate verblijven hebben die de dieren op de juiste manier kunnen huisvesten. Pairi Daiza ontwikkelde een nieuwe verblijf voor de diersoort in The Land of the Cold. Het ultramoderne verblijf opende in 2019 en is sindsdien een referentie op het vlak van dierenhuisvesting. In het ijsberenverblijf is het water steeds 16 graden of kouder, beschikken de dieren permanent over een gekoelde grot met sneeuwdouche en krijgen ze alle verrijkingen die nodig zijn om hun natuurlijk gedrag te stimuleren.

 

Het Park heeft op dit ogenblik twee vrouwelijk en twee mannelijke ijsberen. De vrouwelijke beren delen een verblijf en zijn gescheiden van de mannetjes. Zij zijn echter seksueel volwassen en voor hun welzijn is het belangrijk om op zoek te gaan naar een partner. In Pairi Daiza zullen ze de komende dagen voorzichtig aan elkaar voorgesteld worden. Het Park hoopt dat de dieren in de toekomst succesvol zullen paren en voor nakomelingen zullen zorgen. Het leefgebied van de dieren en de overlevingskansen van de soort in het wild worden kleiner. Het EEP en de inspanningen in Pairi Daiza moeten bezoekers ervan bewust maken dat de soort zich kan herstellen mits volgehouden inspanningen om voor de fouten van de mens te compenseren.

 

 

Dierenliefde in Pairi Daiza maakt mee het verschil

In het Park verblijven meerdere diersoorten die een actieve bijdrage leveren aan natuurbehoud via Europese kweekprogramma’s. De Takin’s in het Park hebben in de afgelopen vijf jaar maar liefst voor negen nakomelingen gezorgd. Het Park is daarmee een waardevol bijdrager aan het behouden van deze kwetsbare diersoort.Recentelijk werd door de International Union of Conservation for Nature (IUCN) gemeld dat dankzij de inspanningen van speciale herintroductieprogramma’s de Sabelantilope (Oryx scimitar) terug in het wild voorkomt. Deze dieren leven ook in Pairi Daiza en zijn belangrijk om bijkomende kweekkoppels te vormen die de aantallen in het wild kunnen aanvullen.  Pairi Daiza zal in de toekomst waarschijnlijk ook nakomelingen voorzien van de rode panda’s. Er zijn twee koppels waarvan het jongste duo interessant is om in de nabije toekomst mee in te stappen in een voortplantingsprogramma. Per diersoort wordt er steeds in detail gekeken hoeveel en welke dieren dus kunnen bijdragen aan natuurbehoud. Dierentuinen kiezen in samenspraak weloverwogen welke inspanningen het meeste impact kunnen hebben.

 

 

Iconische koppels in Pairi Daiza

Met de slogan “Zoveel liefde, zo dichtbij” heeft Pairi Daiza als missie om de liefde voor dieren aan te wakkeren, en zo de natuur te beschermen. In het park, dat op zaterdag 10 februari heropende, wordt de liefde van de dieren dagelijks zichtbaar, vol diversiteit, in hun natuurlijk gedrag gericht op samenleven en zich voortplanten.

Recentelijk hebben twee toekans hun intrek genomen in de tropische volière, deze vogelsoort heeft een uniek paringsritueel waar deze dieren elkaar fruit toewerpen om mekaar het hof te maken. Bezoekers worden vertederd door de zichtbare innige band tussen leeuwenpaar Dany en Dana, tussen twee mannelijke koppels in de pinguïngrot, waaronder Rolls en Royce die tijdelijk een kuiken adopteerden, de puma’s Cherokee en Cheyenne of Andescondors Carlos en Carla. Bij de Spix ara’s, de prachtige papagaaiensoort die ooit in het wild was uitgestorven en mede dankzij Pairi Daiza nu terug in het wild rondvliegt, is er ook een mannelijk koppel dat samenleeft in het Park. Samen met de verzorgers, letten we op mogelijke chemie tussen beermarters Kiwi en Nelly, bevers Pollux en Ottawa,…

 

 

Laten we zelfs op Valentijn echter benadrukken dat koppels in de natuur niet de norm zijn. De iconische reuzepanda’s, waarvan er 5 in het Park verblijven, zijn bijvoorbeeld notoire solitaire dieren. Zij zijn slechts enkele dagen per jaar geïnteresseerd in soortgenoten om zich voort te planten. Het overleven van de soort is cruciaal en Pairi Daiza helpt via wetenschappelijk onderzoek het kweekprogramma van de Chinese overheid. Deze slaagde er mede dankzij de inspanningen van buitenlandse dierentuinen om de populatie reuzepanda’s terug te doen stijgen.

 

Alle inspanningen om de talrijke diersoorten die in gevaar zijn te redden verdienen op deze dag echter alle aandacht. Het is de liefde tussen mens en dier die ervoor zal zorgen dat er in de toekomst nog meer dieren zullen worden gered van uitsterven en dat we de biodiversiteit op de aarde koesteren.

 

Foto’s: Pairi Daiza