Eugenie van Wiechen treedt toe tot Raad van Toezicht van ARTIS

Eugenie van Wiechen treedt toe als lid van de Raad van Toezicht van ARTIS. Van Wiechen volgt Paul Luijten op, die sinds 2013 lid was van de Raad van Toezicht.
 
Joop Saan, voorzitter van de Raad van Toezicht is verheugd over de benoeming van Van Wiechen: “Met de komst van Eugenie krijgen we een ervaren en strategische bestuurder aan boord die kan bijdragen aan de realisatie van de toekomstvisie van ARTIS. Ook haar kennis in digitale transformatie is voor de huidige fase waarin de organisatie zich bevindt van grote meerwaarde. We zijn dan ook zeer blij met haar toetreding. Met de komst van Eugenie nemen we afscheid van Paul Luijten. Onder meer zijn ondersteuning om ARTIS de afgelopen jaren door de coronacrisis te navigeren was zeer waardevol en daar zijn we hem dankbaar voor.”
 
Eugenie van Wiechen kijkt uit naar haar nieuwe rol: “Ik heb ontzettend veel zin in deze toezichthoudende rol binnen ARTIS. Het is een prachtige organisatie met een missie waar ik me graag voor wil inzetten. Ik hoop dat ik met mijn kennis en kunde een waardevolle bijdrage kan leveren aan het ARTIS van de toekomst.”
 
Over Eugenie van Wiechen
Eugenie van Wiechen (1969) is sinds 2014  algemeen directeur van de FD Mediagroep. Daarnaast is zij sinds 2021 lid van de Raad van Bestuur van Accell. Van Wiechen begon in 1995 haar zakelijke carrière bij McKinsey waarna ze de overstap maakte naar de media. Bij Sanoma Uitgevers vervulde ze verschillende functies, als laatste die van uitgever jonge vrouwen. Hier vertrok ze in 2008 om algemeen directeur te worden van Marktplaats/Ebay. Voordat ze uiteindelijk aan de slag ging bij FD Mediagroep startte ze als country manager het eerste niet-Engelstalige kantoor van LinkedIn. De afgelopen tien jaar was Van Wiechen tevens commissaris bij het Noorse Schibsted. Tijdens haar werkende leven heeft Eugenie van Wiechen haar MBA op Insead en het Programma voor Commissarissen en Toezichthouders aan de Erasmus School of Economics in Rotterdam afgerond. 
 
Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht bestaat uit ten minste vijf personen. De Raad van Toezicht heeft uit haar midden een voorzitter benoemd. De leden worden benoemd voor een periode van vier jaar en zijn eenmaal herbenoembaar. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op de directie en op de algemene gang van zaken in de Stichting en de met haar verbonden instelling(en). De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen bezoldiging.