Walibi Belgium en Bellewaerde incasseren 20 miljoen verlies door coronacrisis

De financiële resultaten van Belpark zijn bekendgemaakt. Belpark is de overkoepelende naam voor de Belgische parken Bellewaerde, Aquapark, Walibi Belgium en Aqualibi. Hierbij wordt pijnlijk duidelijk dat de crisis ook hard toesloeg in België. De parken maakten vorig jaar een verlies van maar liefst 20 miljoen euro en verloren de helft van de bezoekers.

 

De jaarrekeningen voor het boekjaar 2019-2020 liegen er niet om bij Belpark, de coronacrisis sloeg verschrikkelijk hard toe. Bij Belpark, dat bestaat uit Bellewaerde, Aquapark, Walibi Belgium en Aqualibi, loopt het afgelopen boekjaar van 1 oktober 2019 tot en met 30 september 2020. Belangrijk om weten is dus dat de verliezen van de normaal drukke Halloweenperiode nog niet zijn meegerekend in deze getallen.

 

Activa:

De cijfers starten nog met goed nieuws, de waarde van de vaste immateriële activa zijn immers gestegen van 103,9 miljoen euro naar 116,3 miljoen euro, maar helaas zijn de volgende cijfers alleen maar negatief. De vaste financiële activa zijn met 30 miljoen euro gedaald van 49,2 miljoen euro naar 19,6 miljoen euro.

De vaste activa (immateriële en financiële tezamen) geeft zo een verlies van 17,4 miljoen euro en zakt van 153,2 miljoen naar 135,8 miljoen euro. De vlottende activa zakken van 8,0 naar 6,9 miljoen euro. Hiermee gaan de totale activa (vaste activa en vlottende activa) van 161,2 miljoen euro naar 142,7 miljoen euro.

 

Passiva:

Ook het eigen vermogen krijgt rake klappen. Terwijl het kapitaal hier gelijk blijft met het jaar voordien op 97,2 miljoen euro en ook de reserves gelijk blijven op 4,3 miljoen euro, is het de overdraagbare winst die zakt van 38,9 miljoen naar 19,5 miljoen euro. Hierdoor zakt het totale eigen vermogen van 140,5 naar 121 miljoen euro, een totaal van 19 miljoen euro verlies.

Terwijl het jaar voordien de kosten voor voorzieningen en uitgestelde belastingen nog op 5800 euro stond, zijn deze vorig jaar opgelopen tot maar liefst 1.002.388 euro. Gelukkig heeft Belpark haar schulden wel gelijk kunnen houden en staan deze nog steeds op 20,7 miljoen euro. Hiermee gaan de totale passiva van 161,2 miljoen euro naar 142,7 miljoen euro.

 

 

Resultatenrekeningen:

De verliezen zijn ook goed te zien in de resultatenrekeningen De bedrijfsopbrengsten zakken van 65,6 miljoen euro naar 33,7 miljoen euro. De bedrijfskosten zakten van 59 miljoen euro naar 52,9 miljoen euro.

De bedrijfswinst gaat van 6,5 miljoen euro naar een bedrijfsverlies van -19,2 miljoen euro. Ook de winst van het boekjaar gaat van 6,4 miljoen euro naar een verlies van -19,4 miljoen euro.

 

Resultaatverwerking:

Het verlies van ongeveer 20 miljoen euro zien we ook in de resultaatverwerking. De te bestemmen winst zakt van 41,8 miljoen euro naar 19,5 miljoen euro, terwijl ook de over te dragen winst van 38,9 miljoen euro naar 19,5 miljoen euro daalt.

 

Bezoekersaantallen:

In België mochten de pretparken pas de deuren openen op 1 juli en ze moesten nog voor de start van de herfstvakantie (de Halloweenperiode) de deuren sluiten. Dit leverde een erg kort seizoen op van minder dan 4 maand.

In de periode van 1 oktober 2019 tot en met 30 september 2020, verloor Walibi Belgium 57 openingsdagen, Aqualibi moest 75 openingsdagen gesloten blijven, Bellewaerde verloor 59 openingsdagen en het Aquapark van Bellewaerde verloor 59 openingsdagen.

Walibi Belgium kreeg in 2019 nog 998.188 bezoekers over de vloer maar in 2020 waren dit er slechts 448.626. Bellewaerde kreeg nog 468.000 bezoekers over de vloer. Aqualibi, het waterpark bij Walibi Belgium, kreeg dan weer 182.000 bezoekers minder over de vloer dan het jaar er voor.

 

Bron: Balanscentrale van de Nationale Bank van België, Bart Seghers