Diergaarde Blijdorp nam afscheid van ijsbeer Olinka

Het Nederlandse dierenpark Diergaarde Blijdorp heeft enkele dagen geleden afscheid moeten nemen van de ijsbeer Olinka. Het dier werd 28 jaar, wat een zeer hoge leeftijd is voor een ijsbeer.

 

Op dinsdag 9 februari moest Diergaarde Blijdorp afscheid nemen van de hoogbejaarde ijsbeer Olinka. Het dier werd 28 jaar oud, een zeer hoge leeftijd voor een ijsbeer. IJsberen worden zelden ouder dan 25 jaar.

De laatste weken ging de gezondheid van Olinka er op achteruit. Het dier werd mager en ze had moeite om zichzelf schoon te houden. Ook was haar buik in omvang toegenomen. Om het dier goed te kunnen onderzoeken werd ze onder narcose gebracht. Iets dat enkel gebeurt als er verder onderzoek noodzakelijk is, want een narcose is voor een dier van die leeftijd niet zonder risico.

Uit het onderzoek bleek dat ze een hele grote massa in haar buik had. Bloedonderzoek wees op ernstig lever- en nierfalen. Er is toen besloten haar niet meer wakker te laten worden. Bij sectie op het lichaam is gebleken dat er een enorme tumor (20kg zwaar) in de lever aanwezig was. Er wordt nog nader onderzoek gedaan naar de aard van de tumor door de faculteit Diergeneeskunde te Utrecht (pathologie).

Olinka is geboren in Keulen en kwam in maart 2010 naar Rotterdam. In datzelfde jaar bracht zij haar zoon Vicks ter wereld en in 2014 de tweeling Sizzel en Todz. Ze was een goede en zorgzame moeder. Haar jongen maken nu deel uit van het stamboek in meerdere Europese dierentuinen. IJsbeerman Wolodja verblijft nog in Blijdorp. Met de coördinator van het fokprogramma in Moskou Zoo zal worden overlegd over de toekomst van ijsberen in Blijdorp. Nadat het lichaam is onderzocht zullen bepaalde onderdelen mogelijk beschikbaar worden gesteld voor educatie.

 

Bron en foto: Diergaarde Blijdorp