Reuzenpanda geboren in Ouwehands Dierenpark

Na een lange onzekere periode was het moment daar! Reuzenpanda Wu Wen beviel op vrijdag 1 mei van een jong! Moeder en haar jong verblijven in het kraamhol en maken het goed. Ouwehands Dierenpark is blij en trots dat zij op natuurlijke wijze bijdragen aan het in stand houden van deze bedreigde diersoort. 

 

 

Weeën
Met de geboorte van het jong komt een prachtig eind aan een onzekere periode die volgde na de paring in januari. Wu Wen verbleef al enige tijd vaker en langer in haar kraamhol. Afgelopen dagen kwam ze er zelfs bijna niet meer uit. Via camerabeelden konden verzorgers haar volgen. Vrijdagochtend rond een uur of tien trok het gedrag van Wu Wen de aandacht. Ze werd onrustig, maakte geluiden en likte veelvuldig tussen haar poten. De verzorgers durfden het bijna niet uit te spreken, maar alles wees erop dat de weeën waren begonnen. Om half één klonk een eerste voorzichtige kreet, het (eerste) jong was geboren. Moeder en jong maken het goed.

 

Mannetje of vrouwtje? 
Het geslacht blijft voorlopig nog een verrassing. De dierverzorgers laten moeder Wu Wen en haar jong met rust. Als het jong over een paar maanden uit het kraamhol komt kunnen we zien wat het geslacht is. Pas dan krijgt de kleine reuzenpanda  een naam. 

 

Tijdelijk in Nederland
Het reuzenpandajong is eigendom van China, net zoals Xing Ya en Wu Wen. Het mag  vier jaar in Nederland blijven. Daarna gaat het naar China om daar verder bij te dragen aan het fokprogramma. 

 

Voorlopig te zien in het kraamhol
Wu Wen en haar jong verblijven nog een aantal maanden in het kraamhol. Het jong moet groeien, leren lopen en moeder Wu Wen kunnen volgen. Pas dan betreden zij samen het binnenverblijf. Dierverzorgers houden de ontwikkeling van het jong via camerabeelden goed in de gaten. 

 

Waarom een pandajong zo belangrijk is
De reuzenpanda is een bedreigde diersoort en komt alleen in China in het wild voor. Het leefgebied wordt kleiner door de bouw van wegen, mijnen en dammen. Hierdoor wordt het lastig om soortgenoten te vinden om zich mee voort te planten. Er is een internationaal fokprogramma opgericht om deze unieke diersoort in stand te houden. Ouwehands Dierenpark draagt met de geboorte van het jong bij aan dit doel. 

 

Herstel en groei
Ouwehand Zoo Foundation draagt door middel van aanplant van bamboebos bij aan het herstel van het leefgebied van de reuzenpanda in China. Hierdoor kunnen de zeer verspreid levende reuzenpanda’s gemakkelijker door het gebied bewegen én andere reuzenpanda’s ontmoeten. Dit draagt bij aan voortplanting en dus groei van de populatie in het wild.