Pairi Daiza Foundation redt 723 reptielen van de dood in 2019

In het kalenderjaar 2019 kwamen meer dan 700 reptielen – schildpadden, slangen, hagedissen,… – terecht in het opvangcentrum van de Pairi Daiza Foundation. Het gaat om dieren die door hun eigenaars achtergelaten werden of in beslag genomen werden door de politie. Al deze reptielen werden zo van een zekere dood gered.

 

Sinds jaar en dag worden reptielen of amfibieën zonder thuis opgevangen in de Mersus Emergo, een gigantische replica van een walvisvaarder waarin het opvangcentrum van de Pairi Daiza Foundation ondergebracht is. In 2019 moesten onze gepassioneerde reptielenexperts jammer genoeg bijna dubbel zo vaak in actie schieten als het jaar voordien. In de maand juli alleen al werden 158 reptielen in Pairi Daiza ondergebracht.

 

 

Om precies te zijn gaat het voor het jaar 2019 om een globaal cijfer van 723 dieren. Meer dan 80% daarvan waren geelwang- of roodwangschildpadden. Deze kleine dieren zijn vrij verkrijgbaar in dierenwinkels en worden vaker wel dan niet door hun eigenaars in de natuur gedropt van zodra ze een zekere grootte bereiken. Daar komen ze ofwel op tragische wijze aan hun einde, ofwel richten ze verwoestende schade aan in de plaatselijke ecosystemen, zoals vijvers. Enkel sensibilisering kan soelaas bieden, iets wat de Pairi Daiza Foundation tracht te doen door een deel van de opgevangen reptielen in het reptielenverblijf van Pairi Daiza aan het publiek tentoon te stellen. Het publiek kan er de verhalen achter enkele van deze opgevangen dieren lezen en zo stilstaan bij deze problematiek .

 

Daarnaast werkt het opvangcentrum van de Pairi Daiza Foundation nauw samen met politie- en douanediensten, die regelmatig reptielen in beslag nemen in het kader van gerechtelijke acties. Ook deze dieren kunnen terecht in de veilige verblijven van het reptielengebouw van Pairi Daiza, waar ze tot het einde van hun dagen de allerbest mogelijke verzorging krijgen van een team van toegewijde reptielenkenners.