Californische zeeleeuwenpup geboren in ARTIS

Afgelopen zaterdag is er in ARTIS een Californische zeeleeuw geboren. Vorig jaar was deze moeder nog onervaren waardoor een andere moeder uit de groep het zogen van haar jong overnam. Gelukkig gaat het dit jaar vanaf het eerste moment goed tussen moeder en pup. Het is geen toeval dat de geboorte bijna exact een jaar na de geboorte van de pups uit 2018 plaatsvindt; zeeleeuwen werpen hun jongen altijd in dezelfde periode, van mei tot juli. Het geslacht van het jong is nog niet bekend, de komende dagen zullen moeder en pup in alle rust doorbrengen. Het jong ligt nog met de moeder in het binnenverblijf en zal zelf het moment kiezen waarop het naar buiten gaat, zodat het voor bezoekers te zien is. De dierverzorgers verwachten dat dit later deze week zal plaatsvinden.

Waakse moeder 
Het was even afwachten hoe de moeder op het jong zou reageren. Toen ze vorig jaar haar eerste pup kreeg was ze nog onervaren en gaf ze het maar weinig aandacht. De pup werd vervolgens gezoogd door een andere zeeleeuw uit de harem, die zelf ook een pup kreeg.Gelukkig ging het deze keer vanaf het eerste moment goed. De moeder is waaks en het jong is levendig. Zeeleeuwen geven melk met een heel hoog vetpercentage. Na ongeveer tien maanden gaan de pups van moedermelk over op vis en na een jaar zijn jonge zeeleeuwen zelfstandig. Tot die tijd eisen de nieuwe pups  alle aandacht en melk van de moeder op. Na een draagtijd van 11 tot 12 maanden werpt het vrouwtje meestal één jong. Meerlingen komen voor, maar zijn zeldzaam.


Leren in de groep

Het jong brengt de eerste dagen voornamelijk bij de moeder door. Daarna zal het al snel naar buiten gaan en geïntroduceerd worden bij de andere dieren in de groep. In zo’n groep ontwikkelt het dier zijn sociale gedrag en gaat het verschillende geluiden voortbrengen. Zeeleeuwenpups kunnen niet meteen na de geboorte zwemmen. Ook dit leren ze van de oudere dieren uit de harem. In ARTIS leven naast de pup vier volwassen zeeleeuwen (een man en drie vrouwtjes) en drie jonge zeeleeuwen. De drie jonge dieren die vorig jaar zijn geboren, groeien goed en zijn regelmatig in het water te vinden. Zeeleeuwen kunnen zich zowel in het water als op het land uitstekend voortbewegen. Met hun  kleine uitwendige, gestroomlijnde oren, die onder water afgesloten worden, kunnen ze ook onderwater uitstekend horen. Zeeleeuwen kunnen wel vijftien tot twintig minuten hun adem inhouden.

Zwemmen door luchtbellen
De Californische zeeleeuw staat bekend als leergierig, intelligent en speels. Ze brengen het grootste gedeelte van de dag door in het water, op zoek naar voedsel maar ook om te spelen. Om het natuurlijke gedrag te stimuleren en de dieren actief en gezond te houden, krijgen de dieren in ARTIS verschillende vormen van gedragsverrijking aangeboden. De ‘wand’ van luchtbellen in het zeeleeuwenbassin die op wisselende momenten aangaat, is hier een voorbeeld van. Ook de dagelijkse training van de zeeleeuwen is  een vorm van gedragsverrijking. Dit is in eerste instantie bedoeld om de dieren te trainen zodat de dierenarts ze makkelijk kan benaderen als dat nodig is. Hiernaast zorgt de training er ook voor dat de dieren worden uitgedaagd en aangesproken op hun intelligentie.