Hoopvol perspectief voor de bedreigde mediterrane monniksrob

De kans op uitsterven van Europa’s meest bedreigde zeezoogdier, de mediterrane monniksrob, is verminderd dankzij internationale samenwerking.

 

De internationale belangen organisatie voor dierentuinen met zeezoogdieren, European Association for Aquatic Mammals (EAAM), versterkt haar inzet voor Europa’s meest bedreigde zeezoogdier. Boudewijn Seapark is sinds de oprichting van EAAM een actief lid van deze internationale organisatie.

De mediterrane monniksrob is het meest bedreigde zeezoogdier in Europa. Deze was ooit een veel voorkomende zeezoogdierensoort in alle mediterrane landen en langs de Afrikaanse kust. Deze soort komt bijna niet meer voor in zijn oorspronkelijke leefgebied. De populatie is teruggebracht tot minder dan 700, verdeeld in drie of vier subpopulaties. De mediterrane monniksrob is de meest bedreigde zeehondensoort in het wild. Ongewenste bijvangst in de visserij en verstoring van hun leefgebied, met name de stranden waar zij zich voortplanten, zijn de grootste bedreigingen.

Dankzij verschillende internationale organisaties en belangrijke conservatie en awareness campagnes, wordt de kans op overleven nu groter.

Sinds 2009 heeft EAAM meer dan € 50.000 besteed aan opvang en rehabilitatie van deze unieke soort. Daardoor konden er tientallen monniksrobben worden opgevangen en weer worden uitgezet in het wild. In de komende zomermaanden zal EAAM ook een studiebeurs financieren voor een Europese student. Deze student kan MOm helpen bij de opvang en rehabilitatie van mediterrane monniksrob pups.

In 2019 zal EAAM haar bijdrage verdubbelen om deze bedreigde soort te helpen. Ze verleent onder andere financiële steun aan de Griekse organisatie MOm. MOm vangt geredde monniksrob pups op en zet ze vervolgens terug in het wild. Hoewel de inspanningen vruchten afwerpen, moet nog veel werk worden verricht om echt optimistisch te zijn over het volledige herstel van de soort.

In de komende jaren, om optimistisch te kunnen zijn over het herstel van deze soort, zullen we jaarlijks moeten evalueren of het aantal mediterrane monniksrobben zal blijven toenemen. Daarom zal de Internationale Unie voor het behoud van de Natuur (IUCN) de mate van bedreiging voor deze soort in kaart brengen gedurende 2020. Dit soort tellingen zijn vooral belangrijk in de context van de wereldwijde klimaatverandering, waarvan de effecten kunnen leiden tot het uitsterven van ernstig bedreigde soorten