ARTIS en Pantar vieren 40 jaar samenwerking

ARTIS en sociaal werkbedrijf Pantar vierden donderdagmiddag dat zij al ruim 40 jaar samenwerken. Ook tekenden de organisaties een nieuw contract voor de komende 5 jaar. Voor ARTIS een logische stap in de maatschappelijke rol die zij heeft in Amsterdam. Voor de mensen van Pantar ook de komende jaren weer een kans om te werken op een unieke plek in Amsterdam. Staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid was erbij en mocht zelf ervaren hoe het is om ARTIS schoon en groen te houden.

 

ARTIS biedt al meer dan veertig jaar aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans op werk in het groen- en afvalonderhoud. Afhankelijk van het seizoen zijn er 15 tot 20 medewerkers van Pantar in ARTIS aan het werk. Voor Pantar is ARTIS een van de oudste opdrachtgevers. ARTIS-directeur Rembrandt Sutorius: “De medewerkers van Pantar onderhouden elke dag in weer en wind het groen en het park. Zij zorgen er mede voor dat ARTIS een prettige groene plek in de stad is. Wij vinden het belangrijk dat deze mensen door het werken bij ons kunnen deelnemen aan de maatschappij. Voor hen heeft ARTIS ook een sociale functie.”

Staatssecretaris Van Ark kwam langs om het belang van dit soort samenwerkingen voor onze maatschappij te benadrukken: “Hier laten jullie de samenleving zien hoe jullie vol enthousiasme samenwerken om banen te creëren voor iedereen in die samenleving. Ook mensen met een beperking kunnen een belangrijke bijdrage leveren. De ondertekening van dit contract betekent een nieuw hoofdstuk in een mooie geschiedenis. Al 40 jaar duurt die samenwerking. Dat is een grote felicitatie waard!”

Van Ark kreeg een rondleiding van Rembrandt Sutorius en maakte met Pantar-directeur Lex de Boer een stukje van het park schoon met de bladblazers. De middag eindigde met een feestelijke ondertekening van het nieuwe samenwerkingscontract en koffie en taart voor de Pantar-medewerkers. Ook wethouder Rutger Groot Wassink was aanwezig om het belang van de samenwerking te onderstrepen.