Transfer window open voor Maleise beren

Koninklijke Burgers’ Zoo heeft woensdag 18 juli 2018 in de vroege ochtend een mannelijke Maleise beer op transport gezet naar Allwetterzoo Münster (Duitsland). Op korte termijn ontvangt het Arnhemse dierenpark een nieuwe Maleise berenman vanuit Edinburgh Zoo (Schotland). Burgers’ Zoo hoopt dat de bewezen Schotse fokman voor nageslacht kan zorgen bij de twee Arnhemse berinnen.

 

Gratis en rechtenvrij videoverslag van het transport

Burgers’ Zoo stelt een gratis en rechtenvrij videoverslag van het transport beschikbaar, inclusief de aankomst in het Duitse dierenpark. Een dierverzorger van het Arnhemse dierenpark heeft de Maleise berenman enkele dagen voorafgaand aan zijn transport alvast rustig laten wennen aan de transportkist, waardoor de reis probleemloos is verlopen. Bovendien is de dierverzorger met de beer mee naar Duitsland gereisd, zodat ook de eerste kennismaking met zijn nieuwe verblijf in Allwetterzoo Münster naar wens is verlopen. Op korte termijn maakt de Maleise berenman kennis met het vrouwtje dat al in het Duitse dierenpark leeft. Het Arnhemse dierenpark maakt zich intussen op voor de komst van een bewezen fokman uit het Schotse Edinburgh Zoo.

 

 

Lastige uitdagingen

Maleise beren planten zich relatief moeilijk voort in de Europese dierentuinen. Het Europese fokprogramma kampt met een aantal lastige uitdagingen. Allereerst is er een duidelijk overschot aan vrouwen. Daarnaast zijn veel dieren al aardig op leeftijd en hierdoor mogelijk niet meer vruchtbaar. Tenslotte zijn Maleise beren vrij kieskeurig wat betreft hun partnerkeuze en stellen ze de nodige eisen aan hun leefomstandigheden. 

 

Helaas onvruchtbaar

Uit onderzoek door het gerenommeerde instituut IZW (Institut für Zoo- und Wildtierforschung) uit Berlijn, dat veel ervaring heeft met vruchtbaarheidsonderzoek bij grote zoogdiersoorten, blijkt helaas dat de mannelijke Maleise beer van Burgers’ Zoo onvruchtbaar is. De man werd op 30 mei 2004 in de dierentuin van Oost-Berlijn geboren en moest noodgedwongen als handopfok groot worden gebracht. Hierdoor heeft hij als jong dier helaas geen waardevolle ervaring kunnen opdoen met soortgenoten die jongen grootbrachten. 

 

De tijd dringt

De twee Maleise berinnen die in Arnhem leven, beginnen inmiddels aardig op leeftijd te raken: ze zijn respectievelijk op 4 augustus 2000 en op 29 januari 2000 in de dierentuin van Keulen ter wereld gekomen. Uit aanvullend onderzoek van IZW bleek dat één van de vrouwen als inmiddels onvruchtbaar moet worden beschouwd, terwijl bij de andere vrouw de kans op een succesvolle dracht op circa vijftig procent wordt ingeschat. 

 

Bewezen fokman op komst

Uit de dierentuin van Edinburgh in Schotland komt binnenkort een bewezen fokman: een dier dat al eerder succesvol voor nageslacht heeft gezorgd. De komst van een viriele man kan de hormoonhuishouding bij de twee dames op natuurlijke wijze extra stimuleren. Mochten beide vrouwen niet drachtig worden, dan hoopt het Arnhemse dierenpark op lange termijn een jonge vrouw aan de vruchtbare man te kunnen koppelen in de hoop op nageslacht. Burgers’ Zoo vestigt in eerste instantie echter de hoop op de aanwezige berinnen.