Pairi Daiza Foundation tekent beheerscontact van het domein van Saint-Michel Freyr

Het beheerscontract van het domein van Saint-Michel Freyr, dat zaterdag 16 juni 2018 werd ondertekend tussen René Collin, de Waalse minister van bossen, natuurbehoud, jacht en toerisme en Eric Domb, voorzitter van de Pairi Daiza Foundation, is in meerdere opzichten historisch. Voor het eerst in de geschiedenis van het land deelt het Waals Gewest het beheer van een bosmassief met een Stichting van openbaar nut.

 

 

Dat doet het met een drievoudige en ambitieuze doelstelling:

  • Het bosmassief teruggeven aan de natuur (er een «vrijer en wilder bos van maken») om het natuurbehoud te ontwikkelen en de biologische grondslagen van de werking van het ecosysteem in ere te herstellen,
  • Het bos en zijn gebruikers opnieuw blij maken om op die manier een divers toerisme te ontwikkelen,
  • Zorgen voor een maximale kwaliteit, plaatselijke opwaardering en duurzaamheid van de producten van het bos.

 

Zeven sterke pijlers tekenen hier het bos van morgen in Saint-Michel Freyr:

 

  1. Een massief met een teruggevonden biodiversiteit.

Het domein van Saint-Michel Freyr, dat eigendom is van het Waals Gewest, strekt zich uit over bijna 1.645 hectare en ligt verspreid over de gemeenten Tenneville, Saint-Hubert en Nassogne.

Met een zachter beheer, dat meer rekening houdt met het ritme van de natuur en waarbij het bosbouwwetboek altijd wordt nageleefd, moet het de biodiversiteit terugvinden die vandaag soms ver te zoeken is. Het doel van de beheerders is er op termijn soorten terug te vinden waarvan de situatie benard is. Enkele voorbeelden: vlinders, libellen of vleermuizen die vandaag te zeldzaam zijn geworden in dit gebied. Of, wat de flora betreft, soorten die typisch zijn voor moerasgebieden en vochtige zones.

 

  1. Ons bos begrijpen om het te helpen zijn natuurlijke uitzicht te behouden.

Als bevoorrechte partners van het project zullen de Waalse universiteiten talrijke studies uitvoeren op het domein van Saint-Michel Freyr. Centraal in hun onderzoek staat met name: de impact van de klimaatopwarming op de toestand van onze bossen en hun aanpassingsvermogen. We denken hier met name aan de gevolgen van de klimaatverandering voor de fenomenen van waterretentie of bodemverdichting.

 

  1. Het bos weer blij maken, zodat iedereen ervan gaat houden.

De beheerders van het bosdomein willen graag alle burgers bewust maken van de problematiek van de redding van onze bossen. Het bos van Saint-Michel Freyr, op anderhalf uur rijden van Brussel, in hartje Europa, moet een uitstalraam worden dat iedereen maakt van de kwetsbaarheid van onze ecosystemen.

Het «diffuse toerisme» dat de partners van het project willen, zou de vorm kunnen aannemen van een verdeling van het domein in verschillende zones, waarvan sommige zones voor iedereen toegankelijk zijn, andere alleen toegankelijk zijn onder begeleiding van een gids en nog andere waar de toegang verboden is.

Ze willen echter ook «dat het bos naar de burgers toe komt», bijvoorbeeld door er webcams te plaatsen zodat iedereen, waar hij ook is, het domein kan observeren en kan horen hoe het leeft.

 

  1. Een verantwoord beheer van een kwaliteitsbos.

Het beheerscontract voorziet uitdrukkelijk de plaatselijke en duurzame opwaardering van de producten van het bos. Op die manier geven de partners van het project de voorkeur aan de verkoop via de korte keten van hout dat wordt geproduceerd in het domein van Saint-Michel Freyr en zullen ze er houtproducten (constructiehout) met een grote toegevoegde waarde van maken.

 

  1. Een ethische jacht.

De jacht die op het domein van Saint-Michel Freyr wordt beoefend moet, zoals dat vandaag reeds het geval is, gericht blijven op «zachte» methoden, de zogenaamde «stille jacht».

 

  1. Een langetermijnakkoord.

Het bos zijn vrijheid en zijn wilde toestand teruggeven vergt tijd. Het duurt meerdere decennia. Het beheerscontract dat tussen het Waals Gewest en de Pairi Daiza Foundation werd gesloten, loopt over een termijn van 20 jaar en is drie maal verlengbaar met termijnen van 20 jaar.

Het project wordt permanent geëvalueerd via een raad van toezicht die met name bestaat uit vertegenwoordigers van het DNF (Departement Natuur en Bossen), de universiteiten, een hoge magistraat, enz.

 

  1. Iedereen wordt opgeroepen zijn steentje bij te dragen.

Onze bossen redden, hen hun natuurlijke uitzicht teruggeven, dat gaat iedereen aan. De beheerders van het domein gaan een «burgeragora van het bos van Saint- Michel Freyr» mobiliseren om het project op te bouwen. Tegelijkertijd wil het streven naar een consensus en het grote publiek warm maken voor het project.