ARTIS-directeur Haig Balian besluit te stoppen

ARTIS-directeur Haig Balian heeft besloten per 1 november te stoppen. Haig Balian is in 2003 begonnen bij ARTIS omdat hij vond dat de afstand van mens tot natuur steeds groter werd en dat ARTIS de plek moet zijn waar onze verbondenheid met natuur voelbaar gemaakt wordt. ARTIS was nodig aan vernieuwing toe. Onder zijn leiding is er een masterplan gemaakt en uitgevoerd dat de natuur dichterbij brengt en de samenhang laat zien tussen dier, plant, microbe en mens. Rembrandt Sutorius begint op 1 augustus bij ARTIS en wordt per 1 november de nieuwe ARTIS-directeur. Balian gaat zich na 1 november volledig concentreren op de realisatie van het sluitstuk van het door hem geïnitieerde masterplan, het ARTIS-Groote Museum.

 

Sinds de komst van Balian is ARTIS totaal vernieuwd op ieder gebied, van organisatie en duurzaamheid tot publieksbeleving, van plant, dier en erfgoed tot het realiseren van het eerste en enige museum ter wereld over het onzichtbare leven: ARTIS-Micropia. ARTIS trekt nu ruim 1,3 miljoen bezoekers per jaar en heeft 80.000 leden.

 

Haig Balian: “Ik ben dankbaar dat ik 14 jaar de oppasser van ARTIS heb mogen zijn. En dat ik de mogelijkheden en ondersteuning heb gekregen van velen om ARTIS te kunnen ontwikkelen tot wat het nu is: een plek waar we een breed publiek inspireren en stimuleren verantwoordelijk met de natuur om te gaan. Op het ARTIS-Groote Museum na zit mijn taak erop. Ik ga me nu toeleggen op de realisatie hiervan. Voor ARTIS begint een nieuwe fase. Hét moment om het stokje over te dragen.”

 

Joop Saan, voorzitter van de Raad van Toezicht van ARTIS: “Haig heeft ARTIS in de afgelopen 14 jaar gemaakt tot wat het nu is: toekomstbestendig, maatschappelijk relevant en financieel gezond. Wij zijn hem daar zeer erkentelijk voor. Het Groote Museum, dat het tweede museum aan het vrij toegankelijke Artisplein zal worden, is het sluitstuk van het masterplan. Het tekent Haig dat hij dit wil afmaken.”

 

De Raad van Toezicht is verheugd om na een uitgebreide zoektocht naar mogelijke kandidaten in Rembrandt Sutorius een directeur te hebben gevonden die niet alleen de missie en visie van ARTIS onderschrijft, maar ook betrokken is geweest bij de totstandkoming hiervan. Sutorius startte na een periode bij de overheid een internationale carrière als manager bij strategisch adviesbureau McKinsey. Joop Saan: “Met Rembrandt krijgen wij een talentvolle en zeer gemotiveerde ARTIS-directeur, die ARTIS succesvol kan leiden in de volgende fase.”