Drie Europese bizons vertrokken uit Bellewaerde en werden opnieuw in het wild uitgezet

Drie Europese bizons uit Bellewaerde vertrokken naar de Tarcu Mountains in Roemenië voor een herintroductie in de wilde natuur.  Sinds 2012 neemt Bellewaerde intensief deel aan het Europees Kweekprogramma voor deze diersoort en zijn er al verschillende geboortes geweest in het park. Voor het eerst worden drie van deze ‘bellewaerde’ bizons uitgezet in het wild.  Het herintroductieproject is een initiatief in samenwerking met Rewilding Europe en WWF Romenië.

 

Europese Bizon

De Europese bizon of Wisent is het grootste zoogdier van Europa.  het oorspronkelijke leefgebied van de Wisent is Oost-Europa, maar ten gevolge van de Eerste Wereldoorlog was de diersoort volledig uitgestorven in het wild.  Dankzij verschillende kweekprogramma’s en herintroduceringsprojecten ontstond er opnieuw een wilde populatie.  Er leven slechts een 3000 Europese Bizons in vrije of semi-vrije kuddes.

 

Herintroductieproject

Woensdag zijn Estorat, Ipsa en Ipsos vertrokken uit Bellewaerde op weg naar een nieuw avontuur.  Voor het eerst werden Europese bizons uit Bellewaerde uitgezet in het wild via een herintroductieproject in samenwerking met Rewilding Europe en WWF Romenië.

Zaterdag 11 juni werden de bizons losgelaten in een acclimatisatie zone van zo’n 15 hectare waar ze een aantal weken zullen verblijven tot ze zich hebben aangepast en een sociale kuddestructuur hebben gevormd.  Snel daarna, zullen ze een rewilding zone van 150 hectare betreden.

Eenmaal de kudde de release zone heeft verlaten, zullen er geen menselijke tussenkomsten meer zijn. Dan maken ze integraal deel uit van het natuurlijke ecosysteem in het 59.000 hectare grote Tarcu Mountains Natura 2000 gebied, als onderdeel van het herintroductieproces van deze legendarische diersoort.  Tot 2024, zullen Rewilding Europe en WWF Roemenië verder Europese bizons herintroduceren in de Zuidelijke Karpaten, om zo een levensvatbare populatie van ten minste 300 dieren uit te bouwen.

Bellewaerde blijft zich, als officieel gecertificeerde dierentuin, onvoorwaardelijk inzetten voor het Internationale Kweekprogramma van deze diersoort.