Julianatoren herkent zich niet in parkeeroverlast Apeldoorn West

Naar aanleiding van de persberichten over de gestelde vragen van Lokaal Apeldoorn reageert de Julianatoren middels dit persbericht. Het bevreemd de Julianatoren dat parkeeroverlast rondom de pretparken in Apeldoorn West en eventuele verplaatsing van de Julianatoren met elkaar in verband worden gebracht. De directie van Julianatoren vindt deze stelling onsamenhangend en kan zich hieraan niet conformeren.
Parkeeroverlast
In overleg met de gemeente Apeldoorn heeft de Julianatoren zich aan de afspraken gehouden om eerst in eigen parkeerplaatsen te investeren alvorens een investering in het pretpark kan worden gedaan. Een investering van circa € 2 miljoen heeft geleid tot een parkeerplaats aan de J.C. Wilslaan, waar de Julianatoren geheel in haar eigen parkeercapaciteit kan voorzien. De afgelopen twee seizoenen heeft de Julianatoren dan ook nauwelijks tot geen parkeeroverlast  ondervonden.
Verplaatsing pretpark
De directie van de Julianatoren staat overal voor open. Onze insteek is niet per definitie sceptisch maar dan moet er wel een serieuze financiële paragraaf aan een eventuele verplaatsing worden gehangen. Wij kunnen uit ervaring spreken want ons pretpark is in het verleden al een keer verplaatst naar de huidige locatie. De directie van de Julianatoren heeft contact gehad met de fractievertegenwoordiger van Lokaal Apeldoorn en gaan op korte termijn met elkaar in gesprek.

De Julianatoren is op dit moment zeker niet op zoek naar uitbreidingsmogelijkheden. Het plaatsen van een circustent is onderdeel geworden van onze gewijzigde strategie en heeft als doel om onze populaire karakters een eigen plek te geven.
Foto: Julianatoren