Grote miereneter geboren in Artis

Na een draagtijd van ruim zes maanden is op vrijdag 5 februari een grote miereneter geboren in Artis. Het is het vijfde grote miereneterjong dat is geboren in Artis sinds 2008. De miereneter is een kwetsbare diersoort en maakt onderdeel uit van het Europese fokprogramma waarin Artis een belangrijke rol speelt.

De grote miereneter is een opvallende verschijning met zijn spitse snuit en lange tong. De tong kan een lengte hebben van 60 cm en is bedekt met kleine weerhaakjes en kleverig speeksel waaraan insecten blijven hangen. Als de grote miereneter zijn snuit in mierenhopen steekt om te eten, kan hij zijn tong tot wel 150 keer per minuut in en uit zijn bek bewegen.

 

bedreigde diersoort

De grote miereneter (Myrmecophaga tridactyla) is een kwetsbare diersoort die voorkomt in de graslanden en bosrijke gebieden van Honduras tot Noord-Argentinië. Door de jacht op de grote miereneter en de vernietiging van hun leefomgeving, speelt Artis een prominente rol in het Europese fokprogramma om te voorkomen dat de grote miereneter uitsterft. Jarenlang heeft Artis de dierentuin in Florencio Varela in Buenos Aires gesteund met geld en kennis waardoor een educatief opvang- en fokcentrum kon worden ingericht. Als resultaat van de samenwerking is het mierenetervrouwtje van Artis in 2007 vanuit Argentinië hierheen gekomen om voor nageslacht te zorgen. In 2008 beleefde Artis de primeur met de geboorte van de eerste grote miereneter op Nederlandse bodem.

 

geslacht

Omdat het jong de eerste drie maanden constant op de rug bij de moeder zit, is niet te zien wat het geslacht is. Om te bepalen of het een man of vrouw is, wordt een plukje haar van het jong naar een laboratorium gestuurd voor een DNA-analyse. Voorlopig blijven moeder en jong in het binnenverblijf en is het niet mogelijk om filmopnamen en/of foto’s te maken.

 

 

 

Bron en foto: Artis