Artis redt Polynesische boomslakken

Artis helpt mee aan het internationale natuurproject voor het behoud van drie soorten bedreigde Polynesische boomslakken. De slakken zijn belangrijk voor de biodiversiteit op de Frans-Polynesische eilanden. Artis is een van de weinige dierentuinen in de wereld die expertise heeft met het verzorgen van deze gevoelige weekdieren. Natura Artis Magistra kweekt de slakken in het vernieuwde Insectarium. De boomslakken behoren tot het fokprogramma dat tot doel heeft de overlevingskansen van de boomslakpopulatie te vergroten. Na het kweken worden ze teruggeplaatst in hun natuurlijke leefgebied. Vanuit haar missie ondersteunt Artis meerdere internationale natuurbehoudprojecten.

 

Polynesische boomslak

Het gaat slecht met de inheemse slakken in Frans- Polynesië, gelegen in de Grote Oceaan. Bepaalde soorten zijn uitgestorven door de introductie van een vleesetende slakkensoort die het ecosysteem van de inheemse soorten bedreigt. In het Insectarium bevinden zich drie Tahitiaanse soorten (Partula nodosa, Partula hyalina, Partula affinis) met een totaal van 687 boomslakken. Het doel is een deel van de slakken terug te plaatsen in het wild. Naast het fokken van de slakken vervult Artis een coördinerende rol in dit natuurbehoudproject.

Deelnemende Europese en Amerikaanse dierentuinen aan het fokprogramma, brengen de boomslakken naar Artis. Deze weekdieren krijgen een veterinaire keuring voordat ze teruggaan naar Frans-Polynesië.

 

vernieuwd Insectarium

Er wordt vaak alleen gefocust op grote diersoorten, maar juist kleine organismen spelen een belangrijke rol in het ecosysteem. In het vernieuwde Insectarium krijgen naast de Polynesische boomslak ook de bijen een hoofdrol. Het publiek maakt kennis met een nieuwe expositie over de oorzaken en gevolgen van de verdwijning van vele bijenvolkeren. Ook toont de expositie op welke manier je zelf een steentje kunt bijdragen om het leefgebied van de bijen te verbeteren. Kunst en cultuur maken ook onderdeel uit van de nieuwe tentoonstelling: porseleinen insectenmodellen gemaakt laten de diversiteit aan Nederlandse insecten zien.