Zal The Smiler heropenen in Alton Towers?

Alton Towers heeft gereageerd op de geruchten over een mogelijke heropening van The Smiler. De attractie is dicht omdat er in juni een ongeluk gebeurde met 5 zwaargewonden. Victoria Balch onderging 5 operaties om haar been te redden, maar raakte het uiteindelijk toch kwijt. Zij werd geïnformeerd over een mogelijke heropening op het einde van dit jaar.

De afgelopen weken worden er dagelijks testritten gemaakt op de achtbaan, de drie resterende treinen werden gevuld met dummy’s. Ook werden heel wat aanpassingen gemaakt die de veiligheid moeten verhogen. Er kwamen nieuwe toegangshekken, de Single Riders wachtrij werd lichtjes aangepast. Ook kwamen er nieuwe trappen aan de evacuatiepunten.

Volgens de krant Sunday Mirror zou Victoria in een gesprek met de bazen van Alton Towers vernomen hebben dat de baan terug zou openen.

Nick Varney, chief executive van Merlin, heeft hierover volgende verklaring afgelegd:

“Begin september ben ik alle gewonden gaan bezoeken samen met Ian Crabbe (Divisional directeur van Alton Towers Resort) om hen onze bevindingen van het ongeluk en het onderzoek mee te delen. Er is geen eenduidige oorzaak te vinden van het ongeval met de achtbaan, maar het gaat om een ongelukkige samenloop van omstandigheden die het ongeval veroorzaakten. Ik benadrukte dat wij de verantwoordelijkheid dragen omdat onze processen en protocollen gefaald hebben. Het onderzoek is nog steeds lopende, maar ik vond dat de slachtoffers een stand van zaken verdienden alvorens ze deze uit andere bron vernemen. Ook wilde ik nagaan of de slachtoffers alle hulp, die wij beloofd hadden, hebben gekregen. “

Een maand na het ongeval deelde Merlin mee dat het aantal bezoekers in Alton Towers drastisch gedaald was ten gevolge van het ongeval. “Ik heb vragen hierover gekregen, en heb eerlijk verteld dat wij hierover geen klachten hebben daar de fout bij ons lag, en het dus onze eigen verantwoordelijkheid is. Deze daling zal nog enkele maanden, jaren doorgaan voor we terug aan ons oude bezoekersaantal zitten.

Als onderdeel van deze ontmoetingen heb ik ook besproken met de slachtoffers wat zij vonden van een eventuele heropening van The Smiler. De pers had ondertussen al bekend gemaakt dat het ons doel is om de attractie te heropenen in de toekomst. Ik heb gezegd dat dit alleen zal gebeuren als alle veiligheidscontroles gebeurt zijn. Als een onderneming hebben wij geen illusies wat betreft het harde werk dat we voor de boeg hebben om het vertrouwen van onze klanten terug te winnen. En ik wil dat klanten weten hoe hoog wij veiligheid in het vaandel dragen. Sinds het ongeval hebben wij alles gedaan om de slachtoffers en hun families bij te staan. Ik dacht echt dat een bijeenkomst het correcte was om te doen, zodat wij onze bevindingen aan de slachtoffers konden meedelen. Ik heb bij elk gesprek mijn medeleven en spijt betuigd, en het spijt mij als wij de slachtoffers hierbij beledigd of ongerust gemaakt hebben.”

 

Bron: Derby Telegraph