Puy du Fou Academie opnieuw geopend

Puy du Fou wijdt zijn “Art & Etudes” opleiding in

Schriften, balpennen, pennenzakken, schooltassen,… en dansschoenen. Alles staat klaar voor het nieuwe schooljaar in Puy du Fou. Met enthousiasme, ongeduld en trots wijdt Puy du Fou op 1 september ook zijn “Arts & Etudes” school in: “Puy du Fou Academie”. De school verwelkomt meteen 48 leerlingen, onderverdeeld in 6 schoolniveaus, van de kleuterklas tot en met het derde leerjaar (CE2 in Frankrijk).

Door zijn eigen “Arts & Etudes” school op te richten, die in het verlengde ligt van de “Junior Academie”, zet Puy du Fou in op de toekomst en richt het zich op de talenten van morgen. De jonge artiesten kunnen rekenen op een academische opleiding van hoog niveau en een uitmuntende artistieke vorming.

Het team van Puy du Fou zet alles op alles om de talenten van zijn jonge leerlingen verder te ontwikkelen. Sommigen onder hen zullen zo hun weg vinden binnen Puy du Fou zelf en binnen enkele jaren schitteren in de vele shows van Puy du Fou of daarbuiten.

 

Een gepassioneerde pedagogische ploeg gericht op kunstontwikkeling

De pedagogische ploeg, die volledig gericht is op het bieden van een uitstekende schoolse en artistieke vorming, bestaat uit 14 personen: een pedagogisch directeur, een artistieke directrice, een administratieve directeur, 5 docenten, 2 kleuterbegeleiders en 4 artistieke leerkrachten.

De “Puy du Fou Académie” is toegankelijk voor iedereen en verwelkomt meer dan 60% leerlingen die niet behoren tot de vrijwilligers van Puy du Fou. Deze unieke school heeft de ambitie om de knowhow en kennis van Puy du Fou al van jongs af door te geven dankzij het aanleren van kunst- en spektakeltechnieken via een educatief project, dat rust op drie grote pijlers:

Kleine klassen: maximaal 15 leerlingen per klas, om een persoonlijke begeleiding mogelijk te laten en het schoolse ritme te kunnen afstemmen op de persoonlijke ontwikkeling van elk kind.

Een uitstekende vorming:

–      De schoolse opleiding beoogt de verwerving en beheersing van de fundamenten (zoals lezen, schrijven en tellen), observatiewerk, geheugenwerk, reflectie en verbeelding en initiatielessen Engels om vanaf jonge leeftijd de blik op de wereld te openen.

–      De artistieke vorming richt zich op het aanleren van een gezamenlijke theater- en gymnastische basis, disciplines die vanaf de kleuterschool al worden aangeleerd. Vanaf het eerste leerjaar komt daar danspraktijk bij en initiatie muziek en zang.

De ontwikkeling van het kind via de kunsten:

Puy du Fou stimuleert de ontwikkeling van het kind door het de kunsten te laten ontdekken en praktiseren (literatuur, muziek, geschiedenis,…).

 

De natuurlijke verlenging van de Junior Academie

In 1998 richtte Puy du Fou zijn Junior Academie op, zijn eigen interne buitenschoolse vormingscentrum. Deze opleiding is toegankelijk voor alle jonge vrijwillige “Puyfolais” en vormt sinds 15 jaar de aankomende managers, artiesten en techniekers van Puy du Fou.

Vandaag genieten ongeveer 600 jonge Puyfolais een van de 24 opleidingen die de Junior Academie biedt: kostumering, theater, dans, tekenen, miniatuurschilderkunst, decor- en accessoire ontwerp, paardrijdkunst, stuntpaard rijden, fotografie, videotechniek, spektakeltechniek, dierverzorging, flamencodansen,… .

 

Puy du Fou Académie in cijfers

–     1 september 2015: start van een gloednieuw eerste schooljaar

–     48 ingeschreven leerlingen vanaf het begin

–     6 schoolniveaus van de kleuterschool tot en met het derde leerjaar (CE2 in Frankrijk)

–     een pedagogische ploeg van 14 personen

–     5 docenten, 2 kleuterbegeleiders en 4 artistieke onderwijzers

–     maximaal 15 leerlingen per klas

–     4 dagen school per week

–     50% jongens en 50% meisjes

–     60% niet Puyfolais et 40% Puyfolais

–     240 uren artistieke vorming per jaar

–     90 euro/maand schoolkosten (en 10 maanden onderricht van september tot en met juni)