PortAventura lanceert nieuw leveranciersportaal

PortAventura start nieuw initiatief voor een kwalitatief duurzaam toerismemodel door de oprichting van een nieuw leveranciersportaal. Hierdoor zal PortAventura vanaf nu alleen nog maar samenwerken met goedgekeurde leveranciers die dezelfde sociale en ecologische waarden nastreven.

PortAventura lanceert tegelijk met haar twingtigste verjaardag een Purchasing Responsibility project voor een kwalitatief duurzaam toerismemodel, dat gericht is op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). PortAventura richt een nieuw leveranciersportaal op, inclusief een platform voor leveranciersgoedkeuring om standaarden in te voeren voor leveranciers, zoals een verbintenis tot gedeelde ecologische en sociale principes. Vanaf september 2015 kunnen alleen nog goedgekeurde leveranciers samenwerken met PortAventura.

Sinds de lancering in 1995 heeft PortAventura een duurzaam en winstgevend businessmodel ontwikkeld. Na enkele jaren van gescheiden sociale en ecologische managementstrategieën, nam het bedrijf in 2007 de beslissing om een geïntegreerde visie voor sociale actie in te voeren door de 10 gedragsregels van het United Nations Global Compact inzake mensenrechten, arbeidsnormen, milieu en strijd tegen corruptie in acht te nemen. De toepassing van deze regels bleek volledig in overeenstemming te zijn met PortAventura’s streven naar meer efficiëntie en kwaliteit in toerisme. Dit uit zich dan ook in de resultaten van het bedrijf, dat ondanks de financiële crisis jaar na jaar een aanzienlijke groei heeft gerealiseerd.

Dit jaar heeft PortAventura besloten om deze strategie ook toe te passen bij leveranciers. Een toeristische onderneming moet verantwoordelijk zijn voor de impact van haar eigen activiteit, maar ook die van leveranciers. Daarom gaat het bedrijf nu een netwerk van leveranciers uitbouwen die dezelfde principes nastreven als die van het United Nations Global Compact die door het bedrijf worden gevolgd.

Het belangrijkste instrument om deze strategie uit te voeren, is een leveranciersportaal dat ontwikkeld werd met de steun van Bravo Solutions. Wanneer een leverancier is geregistreerd binnen dit portaal, wordt een goedkeuringsproces opgestart waar het bedrijf dat met PortAventura wil samenwerken, specifieke verbintenissen aan moet gaan op het gebied van zowel het ecologische- als het HR-beleid. Het geregistreerde bedrijf moet sociale of ecologische formulieren, of zelfs een ethische leverancierscode, invullen om de aanvraag te voltooien. Specifieke managementdocumenten over registratie, belastingen, financieel management, personeel en ecologische kwaliteit zijn vereist en worden door verschillende afdelingen van PortAventura geëvalueerd. Afhankelijk van die evaluatie mogen ze al dan niet een commerciële relatie aangaan met het bedrijf.

De doeltreffendheid van het platform wordt verzekerd door het registratieproces. Bovendien wordt elke leverancier om de vijf jaar opnieuw geëvalueerd om ervoor te zorgen dat ze nog steeds dezelfde standaarden hanteren. De leverancier zal ook aangemoedigd worden om de Global Compact principes na te streven. Dat kan een continu proces zijn waarbij nieuwe documenten worden aangeleverd als de leverancier zijn beleid voor sociale verantwoordelijkheid verder ontwikkelt.

Met de creatie van dit ethisch aankoopnetwerk wil PortAventura een model ontwikkelen dat in de toekomst gedeeld kan worden met andere toeristische ondernemingen. De volgende uitdaging zal zijn om te zorgen dat consumenten op de hoogte zijn van dit initiatief, met focus op PortAventura’s engagement tot duurzaamheid en kwaliteit en excellentie in toerisme.

Het portaal zal toegankelijk zijn voor alle nationale en internationale bedrijven via deze website.