Eerste details bekend rond Secret Weapon 8 (SW8) in Alton Towers

De eerste details rond SW8 (Secret Weapon 8) in Alton Towers zijn vandaag bekend gemaakt!

Het lang verwachte “Secret Weapon 8” zal naar alle verwachtingen openen in 2017 in de themazone “Forbidden Valley”. De details zijn onthuld door een “Formal Screening Option”, een document dat moet worden ingediend wanneer een onderneming of bedrijf een belangrijke ontwikkeling wilt doen om te bepalen of er een nieuwe milieuvergunning nodig is.

Beschreven in het rapport is er een voorstel voor:

“Afbreken en verwijderen van de bestaande gebouwen en attractie structuren. Bouw van nieuwe ride inclusief tunnels, grond niveau veranderingen, onderhoud gebouwen, station, winkel en pre-shop gebouw met een oppervlakte van 1130 vierkante meter, gelijkvloers gebouw met een hoogte van 7,5 meter. De attractie wordt 14,5 meter hoog.”

De beschrijving geeft aan dat de ontwikkelingen voor SW8 volop aan de gang zijn. Secret Weapon 8 zal dicht bij Nemesis komen te liggen en op 75 meter afstand van het beursgenoteerde Prospect Tower (die momenteel een grondige restauratie ondergaat). Dit zou bevestigen dat de ontwikkelingen zullen plaats vinden op het grote terrein bij de Forbidden Valley. Daarbij komt dat in het rapport beschreven wordt dat de noordelijke ontwikkelingen zou toestaan dat het karakter iets verder zal verspreiden dan momenteel het geval is. Ook wordt aangegeven dat de ontwikkelingen gevolgen zullen hebben voor de zichtbaarheid op het omringende landschap. Hoewel er geen bijzonderheden gekend zijn, worden er 3 hoogste punten vermeld. Punt ‘A’ wordt hoger dan de bomen rondom, maar lager dan Nemessis.

Een van de meest intrigerende elementen van het rapport beschrijft het voorgestelde prototype van de nieuwe rit. Actuele gegevens beschrijven de rit zijnde van “timber truss construction” en suggereren dat daardoor de visuele impact verminderd zal worden ten opzichte van de omringende bomen en bossen. Verder wordt nog beschreven dat minstens een of meerdere van de “hoogtepunten” zullen worden ingesloten met geluidtunnels die mogelijk een hint geven in de richting van een hybride coaster.

Het rapport geeft ook aan dat de toename van verkeer naar het resort op 5% wordt geschat, wat een stuk minder is dan bij eerdere uitbreidingen. Het gebied Forbidden Valley zal naast deze nieuwe SW8 ook een rollercoaster restaurant krijgen, wat er op wijst dat het oudste gebied van het park een serieuze opfrisbeurt zal krijgen. In het gebied staat ook al Nemesis (SW3) en Air (SW5).

Bron: towerstimes.co.uk