Het verhaal achter: Fluch der Kassandra

Fluch der Kassandra is een mad-house, gebouwd door Vekoma, in het Duitse Europa-park. De attractie opende in 2000. Het verhaal achter deze attractie situeert zich in de wereld van de Griekse mythologie. Wanneer we de voorshow van deze attractie betreden wordt het volgende verhaal verteld aan alle bezoekers door een priester (animatronic), hij waarschuwt ons allen voor de vloek.

 
Kassandra was een hogepriesteres in de Griekse stad Athene. Ze was zo mooi dat de god Apollo haar als vrouw wilde. Toen hij Kassandra ten huwelijk vroeg, besloot ze maar op 1 voorwaarde met hem te trouwen, ze verlangde van Apollo dat hij haar de mogelijkheid gaf om in de toekomst te kunnen zien. Apollo stemde hiermee in, maar nadat Kassandra dit speciale geschenk ontving, weigerde ze nog altijd om met hem te trouwen. De woedende Apollo vervloekte haar, niemand zou haar ooit nog geloven, zelfs niet als ze de waarheid sprak.

Enkele jaren later kruiste de bekende Helena van Troje haar pad. Helena was de vrouw van de Griekse koning Menelaos, maar had ondertussen wel een affaire met de Trojaanse prins Paris. Toen de Griekse koning dit te weten kwam, ontstond er een 10 jaar lang durende oorlog tussen Griekenland en Troje. Kassandra had Helana dit lot meermaals voorspeld, maar door de vloek van Appolo geloofde niemand haar. Uiteindelijk werd de stad Troy volledig vernield door een slimme list, namelijk, het welbekende paard van Troje. Na een jarenlange strijd, en weinig terreinwinst voor de Grieken, bedachten ze een slimme list. In de buik van het grote houten paard zaten enkele Griekse krijgers verborgen. Toen de Trojanen dit grote houten paard zagen staan, dachten ze dat het een geschenk was ter overgave van het Griekse leger. Wat de Trojanen niet wisten, was dat het Griekse leger niet was terug getrokken, maar zich slechts verstopten enkele kilometers verder. De Trojanen haalden het houten paard binnen de stadsmuren en vierden hun overwinning. Kassandra waarschuwde de Trojanen meermaals, maar weer werd ze niet geloofd. S ’nachts kropen de dappere Griekse soldaten uit de holte van het paard en wisten zo de stadpoorten wagenwijd open te zetten. Ondertussen konden alle andere Griekse soldaten, die enkele kilometers buiten de stad verborgen zaten, simpelweg de stad veroveren.

Na deze verovering werd Kassandra gevangen genomen door de Griekse held Ajax, vervolgens werd ze een slaaf bij Agammemnon, de koning van Mycene. Kassandra kreeg een nieuw visioen waarin ze zag hoe zij en Agammamnon werden vermoord door de vrouw van Agammamnon, genaamd Klytaimnestra. Haar voorspelling viel niet in goede aarde, en zij werd ter dood veroordeeld.

Toen ze stierf sprak ze een vloek uit: ‘Mijn vloek zal elke schuldige persoon vervloeken tot in de eeuwigheid. Kassandra’s ziel werd opgesloten in een vaas, die vervolgens werd verborgen in een kapel. Deze kapel raakte doorheen de tijd echter volledig vergeten.

Maar recent werd deze kapel terug gevonden. Ondanks er overal waarschuwingen op de muren stonden geschreven, sloegen de ontdekkers al deze wijsheid in de wind. Ze vonden de vaas en opende deze…dat hadden ze beter nooit gedaan. De vloek van Kassandra nam weer toe in kracht. Iedereen die tot op de dag van vandaag deze kapel betreedt, zal onderworpen worden aan deze vloek… enkel de onschuldigen zullen heelhuids wederkeren.

 

 

Bron: Wikipedia