Groen licht voor Plopsaqua Mechelen

Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad, maar na zes jaar heeft het stadsbestuur van Mechelen het licht op groen gezet voor een waterpark van de Plopsa-groep en een omgevingsvergunning goedgekeurd. Dit nieuwe waterpark komt naast het bestaande wetenschapspark Technopolis te liggen. Als alles goed gaat beginnen de werken in september en is een opening voorzien voor de zomer van 2026.

 

Sinds 2017 is er sprake van een Plopsaqua-vestiging in Mechelen. De eerste bouwaanvraag werd afgekeurd door een heleboel bezwaren die ingediend werden. In september 2022 trok de groep haar bouwaanvraag terug in om wijzigingen aan te brengen en enkele maanden later werd een nieuwe aanvraag ingediend. Deze nieuwe aanvraag bleek niet volledig te zijn en zo kon er geen openbaar onderzoek gestart worden. In december 2023 werd dan opnieuw een aanvraag ingediend en Mechelen heeft nu het licht op groen gezet met de goedkeuring van een omgevingsvergunning.

Greet Geypen, schepen van Ruimtelijke Ordening, vertelde aan de pers het volgende: “De stad is niet over een nacht ijs gegaan voor deze goedkeuring. Er werden hoge eisen gesteld en er kwamen verschillende deelstudies. Het project werd driemaal voorgelegd aan de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening. Een van de verandering in het nieuwste plan is een verhuizing van het parkeergebouw naar de zijde van de E19 en heel wat architecturale aanpassingen.”

De stad vond het ook belangrijk om zoveel mogelijk groen te bewaren. 88 procent van het huidige groen zal dan ook blijven bestaan. Bomen die toch verdwijnen zullen elders in Mechelen dubbel gecompenseerd worden.

 

Actiecomité niet tevreden

Het actiecomité Groene Buffer laat alvast weten niet akkoord te zijn met de omgevingsvergunning en geeft aan in beroep te gaan. Hoe dit uitdraait zal de toekomst uitwijzen.

 

Bron GVA

Foto’s: Plopsa