De materiële schade na de brand bij waterpark Oceana bedraagt bijna 40 miljoen euro

Op 12 februari 2024 werd het nieuwe waterpark van het Zweedse pretpark Liseberg getroffen door een verwoestende brand waarbij een medewerker op tragische wijze om het leven kwam. De brand veroorzaakte ook grote materiële schade. De omvang van de schade was tot nu toe in economisch opzicht onzeker. In verband met het kwartaalrapport van de Liseberg Groep is nu een eerste kostenraming opgesteld. Daarin staat dat de schade ongeveer 40 miljoen euro bedraagt.

 

De schade aan het waterpark Oceana lijkt dan toch net wat kleiner dan eerst verwacht. In een kwartaalrapport van de Liseberg Groep wordt gesproken over 40 miljoen euro.

 

“In zekere zin is de schade onmeetbaar als je bedenkt dat we bij de brand een vriend en collega hebben verloren. Het is een verlies dat we nooit kunnen vervangen. Tegelijkertijd moeten we vooruit denken, en het in kaart brengen van de materiële schade is een stap op weg naar een mogelijke wederopbouw”, zegt Andreas Andersen , CEO van Liseberg.

 

Grote delen van de kelder, het zwembadcomplex, de technische voorzieningen en de laagbouw, waaronder de kleedkamers, restaurants, winkels en foyer, bleven grotendeels gevrijwaard. Het bestuur van Liseberg heeft nog geen formeel besluit genomen over de wederopbouw van Oceana. Een projectplan, inclusief een voorgestelde begroting en tijdschema, wordt in het voorjaar afgerond en zal de basis vormen voor verdere beslissingen en een mogelijk bouwcontract.

“In eenvoudige bewoordingen kunnen we nu zeggen dat er drie sleutelelementen zijn voor een mogelijke heropbouw van Oceana: een nieuwe attractietoren, een nieuwe dakconstructie en nieuwe attracties. Bovendien zullen er waarschijnlijk enkele brandtechnische aanpassingen worden doorgevoerd op basis van de resultaten van het lopende onderzoek”, legt Andersen uit.

 

Bron en foto: Liseberg – Oceana