Technopolis helpt jongeren informeren over de vaccins

Nu de vaccinatiecampagne tegen Covid-19 op volle toeren draait, zal het niet lang meer duren vooraleer jongeren de kans krijgen om zich te laten vaccineren. De vraag is enkel of alle jongeren dat ook willen en of ze over de nodige info beschikken om een weloverwogen keuze te maken. Vandaar dat WAT WAT vandaag speciaal voor 16- tot 24-jarigen de campagne IK BEN DAAR lanceert. Op Ikbendaar.be vinden jongeren een heleboel informatie en tips om hen te helpen bij hun keuze en kunnen ze laten weten of ze “daar” zijn op het grootste event van het jaar waar iedereen een prik krijgt. Een belangrijk onderdeel van de campagne is een vierdelige videoreeks waarin jongeren vragen stellen aan experts Geert Molenberghs en Corinne Vandermeulen. Technopolis werkte mee aan deze video’s en ondersteunt de campagne op TikTok en Instagram.

 

WAT WAT, het referentiepunt voor jongeren die met vragen zitten, lanceert vandaag de campagne IK BEN DAAR. De campagne duurt nog tot het einde van de zomervakantie en richt zich specifiek tot jongeren van 16 tot 24 jaar die zich vragen stellen over de coronavaccins. Het doel van de campagne bestaat erin om jongeren, ongeacht hun gender of achtergrond, correct te informeren, zodat ze zelf een weloverwogen keuze kunnen maken. Die keuze is voor heel wat jongeren niet vanzelfsprekend, vooral omdat ze heel vaak in aanraking komen met foute informatie en negatieve verhalen die via sociale media circuleren. Op Ikbendaar.be vinden jongeren tips om het gesprek aan te gaan met andere jongeren alsook video’s en artikels waarin dieper op bepaalde topics wordt ingegaan.

Jongeren -24 jaar ontvangen binnenkort hun vaccinuitnodiging. Ik vind het belangrijk dat er niet-sturende info is op hun maat zodat ze zich niet laten afschrikken door fake news. We willen jongeren met deze campagne niet verplichten of dwingen, maar hen betrouwbare info geven zodat ze een geïnformeerde keuze kunnen maken die bij hen past. – Dina Srouji Campagne Manager WAT WAT

Via IK BEN DAAR wil De Ambrassade, het organisatorisch brein achter de campagne en achter WAT WAT, ook aangeven voor hoeveel jongeren de keuze al gemaakt is en dus “daar” zullen zijn op het grootste event van deze zomer waar iedereen een prik krijgt. Jongeren kunnen hun keuze kenbaar maken via Ikbendaar.be waar een teller prijkt die aangeeft hoeveel jongeren bereid zijn om zich te laten vaccineren. Op deze manier kunnen jongeren heel duidelijk zien dat ze niet alleen (zouden) staan in de keuze om zich te laten vaccineren en dat ze samen het pad naar groepsimmuniteit vereffenen. Jongeren die ondanks alle info toch nog met twijfels zitten, kunnen dat ook vrijblijvend aangeven.

De website Ikbendaar.be werd vandaag gelanceerd in samenwerking met influencers die de campagne ondersteunen aan de hand van leuke gagdets en ander campagnemateriaal. Ook via Instagram, YouTube en TikTok zullen jongeren geprikkeld worden om meer te weten te komen over de coronavaccins en om te laten weten of ze “daar” zijn op het grootste event van deze zomer waar iedereen een vaccin krijgt.

Videoreeks op z’n Technopolis

Een belangrijk onderdeel van de campagne is een vierdelige videoreeks waarin jongeren vragen stellen aan experten Geert Molenberghs en Corinne Vandermeulen. Deze jongeren stellen vragen die heel wat leeftijdsgenoten bezighouden, zoals “Maakt het coronavaccin mij onvruchtbaar?”, “Kan het mijn DNA veranderen?”, “Moet ik de maatregelen nog volgen na mijn vaccin?”… De experts nemen élke vraag even ernstig en staven hun antwoorden met wetenschappelijke argumenten op een manier dat iedereen ze begrijpt.

Voor de opnames deed WAT WAT beroep op Technopolis dat de voorbije jaren heel wat ervaring heeft opgebouwd in het maken van eigentijdse en toegankelijke video’s over wetenschappelijke topics voor jongeren. Om de juiste sfeer te creëren, werden de video’s opgenomen in de gloednieuwe Toren van STEK, de zone voor jonge makers in Technopolis.

 

WAT WAT kwam bij Technopolis aankloppen met de vraag of we mee wilden werken aan een campagne om jongeren correct te informeren over de coronavaccins. Daar hoefden we echt geen twee keer over na te denken. Jongeren correct informeren over wetenschappelijke topics, zodat ze heel bewust hun eigen keuzes kunnen maken? Wij doen niets liever. Samen met WAT WAT kunnen we alle mythes over de vaccins doorprikken! Laat de campagne maar viraal gaan. – Ester Blockx, Marketing & Sales Director Technopolis

 

Technopolis ondersteunt de campagne ook communicatief aan de hand van korte teaservideo’s op Instagram en TikTok, de socialemediakanalen bij uitstek waar Technopolis dagelijks heel wat jongeren weet te bereiken. Maar liefst 49% van de volgers van Technopolis op sociale media zijn jongeren. Dat komt door een vergevorderde socialemediastrategie waarbij Technpolis de voorbije jaren zich vooral focuste op jongeren.