Amsterdamse gracht in ARTIS-Aquarium vernieuwd

In het ARTIS-Aquarium is de Amsterdamse gracht vernieuwd. In het Aquarium is al jaren één van galerijen ingericht als Amsterdamse gracht, zodat bezoekers het onderwaterleven in de grachten kunnen zien. Vorige week werd aan de gracht een nieuwe opstelling toegevoegd om bezoekers te wijzen op het probleem van plastic in het water. Sinds 2010 zijn de grachten veel schoner geworden en de kwaliteit van het water is goed. Dat is mede te danken aan de drijfvuilboten die dagelijks 3.500 kilo afval uit het water scheppen, waaronder veel plastic. Lang niet al het plastic kan worden opgevist, daarom vraagt ARTIS samen met Waterschap Amstel, Gooi en Vecht aandacht voor deze problematiek. Wat niet in het water komt, hoeft er immers ook niet te worden uitgehaald.

 

Microplastics

Plastic dat niet kan worden opgeschept, brokkelt af in triljoenen kleine plastic deeltjes: ‘microplastics’. Alhoewel waterzuiveringsinstallaties ongeveer zeventig procent van de plastic deeltjes tegenhouden, stroomt de rest terug naar het oppervlaktewater. De microplastics in het grachtenwater kunnen effect hebben op de waterkwaliteit. Bovendien krijgen dieren die in en bij het water leven deze microplastics binnen, met alle schadelijke gevolgen van dien.

 

Waterhuishouding

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht controleert en meet dagelijks de kwaliteit van het Amsterdamse grachtenwater. Ook adviseert het waterschap al jarenlang ARTIS bij de waterhuishouding van diverse dierverblijven. In het nieuwe olifantenbuitenverblijf kunnen de olifanten zwemmen in grachtenwater.