Puy du Fou Academie terug in 2015

In september 2015 opent Puy du Fou, het tweede bekendste themapark van Frankrijk, zijn eigen kleuter- en lagere school «  Arts & Etudes ». Dit is de eerste keer ter wereld dat een themapark zes onderwijsniveaus zal inrichten, van de eerste kleuterklas tot en met het derde leerjaar (CE2 in Frankrijk). Vanaf het begin van het nieuwe schooljaar 2015-2016 kunnen er een vijftigtal kinderen terecht.

Door de oprichting van zijn eigen school zet Puy du Fou sterk in op de toekomst en ondersteunt het de ontwikkeling van de talenten van morgen. Jonge artiesten kunnen genieten van een opleiding van hoog niveau en een uitstekende artistieke vorming. Ze bereiden zich voor om de artistieke uitdaging aan te gaan die Puy du Fou voor hen in petto heeft voor de daaropvolgende decennia.

DSC_2828

Een uniek pedagogisch project gericht op de schone kunsten

« Puy du Fou Academie »  heeft als ambitie om de knowhow van Puy du Fou al van kleinsaf bij te brengen, via het aanleren van de kunst en techniek van het levende spektakel. Zijn onderwijsmethode is erop gericht om leerlingen te ondersteunen om doorheen heel de opleiding te slagen en hun talenten allemaal te ontpoppen.

Deze school, die zijn deuren opent voor iedereen die zich interesseert in de opleiding, geeft zijn onderricht conform de geldende nationale onderwijsprogramma’s in Frankrijk. De pedagogisch gevormde en competente ploeg van leerkrachten en artistieke trainers is zeer gemotiveerd om dit uitzonderlijke educatieve project mee uit te bouwen. De opleiding is gebaseerd op drie pijlers :

Beperkte bezetting :

Om persoonlijke begeleiding van de leerlingen mogelijk te maken, wordt de maximale grootte van een klas beperkt tot 15 leerlingen en het schoolse ritme wordt aangepast aan de kinderen in functie van hun persoonlijke vooruitgang.

Een uitstekende vorming :

De lesgevers en de disciplines zijn erop gericht een uitstekende schoolse en artistieke vorming van de leerlingen te verwezenlijken en hen zin te doen krijgen om te ontdekken, leren en zichzelf te ontwikkelen.

  • De schoolse vorming is gebaseerd op het verwerven en beheersen van de basiskennis (lezen, schrijven, rekenen), observatiewerk, memorisatie, reflectie en verbeelding en kennismaking met het Engels van jongsafaan.
  • De artistieke vorming rust op een gemeenschappelijke basis van theatrale vorming en gymnastiek, die worden gedoceerd vanaf de kleuterschool. Bovenop deze twee fundamentele opleidingen wordt in de lagere school nog danspraktijk en een initiatie muziek en zang gegeven.

De ontwikkeling van het kind door kunst :

Puy du Fou stelt de ontwikkeling van het kind centraal door het de kunsten te laten ontdekken en praktiseren via onder meer literatuur, muziek en geschiedenis.

DSC_2881

Het natuurlijke verlengstuk van de Junior Academie

De passie, de ervaring en de kennisoverdracht vormen het hart van het succes en het unieke model van Puy du Fou. In 1998 richtte Puy du Fou al de Junior Academie op, zijn eigen interne buitenschoolse vormingscentrum. Dit centrum staat open voor jonge vrijwilligers die de avondshow Cinéscénie mee hosten (de zogenaamde « Puyfolais »). Het centrum vormt de toekomstige kaderleden, artiesten en techniciens van Puy du Fou.

Vandaag genieten al bijna 600 jonge Puyfolais van een van de 24 opleidingen van de Junior Academie. De Academie is een heuse kweekvijver van competenties : kostumering, theater, dans, tekenen, miniatuurtekenen, decorbouw en accessoires, paardrijkunst, voltigeren, fotografie, videokunst, spektakeltechniek, dierenverzorging, flamenco,… .

Puy du Fou richtte de Academie op als verlengstuk van de Junior Academie om kinderen de kans te bieden om hun kunde en kennis te verdiepen en om de artistieke disciplines te perfectioneren zodat er artiesten op hoog niveau uit voortstromen.