Vlaamse Regering draagt 4 nieuwe onafhankelijke bestuurders Technopolis voor

Op 3 juni heeft de Vlaamse Regering vier nieuwe onafhankelijke bestuurders bij Technopolis NV en Flanders Technology International vzw (FTI vzw) voorgedragen. Stijn Coenen (algemeen directeur Thomas More Hogeschool), Frederik Verhaeghe (research fellow pyrometallurgy Umicore), Koen Wauters (wetenschapsjournalist VRT-NWS) en Ann Wurman (directeur essenscia vlaanderen), zullen op 28 juni officieel benoemd worden door de Algemene Vergadering van het Vlaamse doe-centrum voor wetenschap en technologie. Ze vervoegen de 11-koppige Raad van Bestuur die in januari 2022 werd vernieuwd. Het decreet deugdelijk bestuur bepaalt dat minstens een derde van het aantal stemgerechtigde bestuurders in de Raad van Bestuur van instellingen die ressorteren onder de Vlaamse overheid moet bestaan uit onafhankelijke bestuurders. In overeenstemming met dat decreet lanceerde de Raad van Bestuur van Technopolis NV en FTI vzw in maart een oproep voor onafhankelijke bestuurders. Het strategisch comité legde vervolgens een lijst met kandidaten voor aan de Raad van Bestuur die op basis hiervan twee lijsten van 4 kandidaten samenstelde en aan de Vlaamse Regering voorlegde. Vandaag gaf de Vlaamse Regering op voorstel van Vlaams minister van Economie en Innovatie Jo Brouns haar goedkeuring voor de voordracht van Stijn Coenen (algemeen directeur Thomas More Hogeschool), Frederik Verhaeghe (research fellow pyrometallurgy Umicore), Koen Wauters (wetenschapsjournalist VRT-NWS) en Ann Wurman (directeur essenscia vlaanderen). Zij worden op de Algemene Vergadering van 28 juni officieel benoemd tot lid van de Raad van Bestuur van Technopolis NV en FTI vzw voor een termijn van zes jaar.

Frank Beckx, voorzitter van de Raad van Bestuur van Technopolis NV en Flanders Technology International vzw, vertelt: “De vier nieuwe onafhankelijke bestuurders brengen een ruime ervaring uit het onderwijs, het onderzoek, het bedrijfsleven en de wetenschapscommunicatie mee en zijn een perfecte aanvulling op de huidige Raad van Bestuur. Ik heb er alle vertrouwen in dat deze sterke, enthousiaste en diverse bestuursploeg de komende zes jaar met succes de toekomstplannen van Technopolis zal vormgeven. We bouwen verder op stevige fundamenten die 22 jaar geleden zijn gelegd in Mechelen. De uitdagingen zijn er niet minder groot op geworden. Vlaanderen heeft meer dan ooit nood aan vele technische en wetenschappelijke talenten om doorbraken te realiseren voor de klimaat- en energietransitie, de digitalisering en de gezondheidszorg van morgen. Technopolis heeft alles in huis om ook de komende jaren jongeren, leerkrachten en ouders op een vernieuwende en verfrissende manier te inspireren.” 

De Raad van Bestuur van Technopolis NV

 • Frank Beckx (voorzitter)
 • Greet Geypen (vice-voorzitter)
 • Herwig Hermans
 • Griet Smaers
 • Lieven Van Wichelen
 • Joke Dehond
 • Paul De Hondt
 • Wendy Hendrickx
 • Liliane Moeremans (vast vertegenwoordiger van het Vlaams Gewest)
 • Rien Hoeyberghs (regeringsafgevaardigde)
 • Stephane Berghmans (algemeen directeur)

 Vanaf 28 juni 2022 vervoegen 4 onafhankelijke bestuurders de Raad:

 • Stijn Coenen (algemeen directeur Thomas More Hogeschool)
 • Frederik Verhaeghe (research fellow pyrometallurgy Umicore)
 • Koen Wauters (wetenschapsjournalist VRT-NWS)
 • Ann Wurman (directeur essenscia vlaanderen)