Efteling annuleert Fieldlab testdag

De Fieldlab-pilot in de Efteling op zaterdag 24 april gaat helaas niet door. Op deze dag zou normaal een beperkte opening plaatsvinden voor mensen die op voorhand een negatieve coronatest konden voorleggen.

 

Te weinig aanmeldingen

Het aantal aanmeldingen voor deze pilot, ongeveer 4.000 in plaats van de beoogde 8.000, is volgens hoofdonderzoeker van Fieldlab Andreas Voss en Breda University of Applied Sciences niet voldoende voor een gedegen en nuttig onderzoek. Daarom is er besloten te stoppen met de voorbereidingen en het onderzoek af te blazen. “We vinden het jammer dat het niet doorgaat. We hadden met dit onderzoek graag ons steentje bijgedragen om de samenleving sneller te heropenen met minder maatregelen.”

‘We denken dat de gedeeltelijke openstelling van het park, de commotie rondom het 538-evenement en de voorwaarden voor deelname aan de Fieldlab-pilot, zoals het afleggen van een coronatest voor en na bezoek, hebben geleid tot een te laag aantal aanmeldingen.’

 

Mogelijke heropening van de Efteling op 11 mei

Ook het zicht op een mogelijke heropening van de Efteling kan een rol gespeeld hebben in het te lage aantal deelnemers. In het stappenplan van het kabinet is aangekondigd dat attractieparken mogelijk op 11 mei weer open kunnen. “Dit is goed nieuws en hier kijken wij dan ook enorm naar uit! We gaan er vanuit dat de heropening van het park op dezelfde manier zal zijn als vorig jaar. Dus met alle maatregelen, maar zonder het tonen van een negatieve testuitslag. Dit is ook altijd onze wens geweest, omdat we overtuigd zijn van het brancheprotocol ‘Veilig Samen Uit’.”

 

Loslaten van een aantal maatregelen

“We hadden gehoopt dat het onderzoek van Fieldlab zou kunnen leiden tot het loslaten van een aantal maatregelen in het park. Daar was dit onderzoek tenslotte op gericht. We hopen dat Fieldlab deze conclusie uit andere onderzoeksresultaten kan trekken, zodat we steeds een stapje dichterbij een normaal dagje Efteling kunnen komen.”

 

Bron: Efteling