Flamingokuikens geboren in GaiaZOO

Afgelopen jaar streek de grootste flamingokolonie van Europa neer in GaiaZOO. Een groep van maar liefst 400 grote flamingo’s maakte hun intrede in de Kerkraadse dierentuin. Het ruime verblijf biedt echter ruimte voor nog veel meer flamingo’s… Het was even afwachten of de groep dit jaar al voor nageslacht zou zorgen, maar geduld wordt beloond. De afgelopen weken kropen namelijk de eerste kuikens uit het ei. Er wordt op nog zo’n 30 eieren gebroed, dus de verwachtingen voor een heuse geboortegolf zijn hoog. Er werd bovendien nog een bijzonder dier in de Limburgse dierentuin geboren. De dierverzorgers werden verblijd door de geboorte van een bijzondere muskusos.

 

Paringsdans

In het wild leven grote flamingo’s in enorme kolonies van tot wel 100.000 koppels. Voorafgaand aan het broedseizoen vindt een prachtige paringsdans plaats waarbij duizenden flamingo’s synchroon met elkaar bewegen. Tijdens deze paringsdans selecteren ze hun partner voor het komende broedseizoen. Grote flamingo’s broeden één keer per jaar. Ze bouwen hun nesten van klei en modder totdat er een kegelvormig nest ontstaat. Op de bovenkant van het nest wordt een kleine uitholling gemaakt waarin elk koppel één ei legt. De ouders wisselen elkaar af tijdens het broeden zodat ze beiden de gelegenheid hebben om voedsel te zoeken.

 

Drukte van belang

Wie tussen de groep op zoek gaat naar roze vogels moet even goed opletten. De kleine kuikens hebben namelijk nog grijze donsveren. Ook de snavel ziet er anders uit dan de snavel van een volwassen flamingo. Flamingokuikens hebben een kleine en rechte snavel. Het duurt ongeveer 2 maanden totdat de bijzondere snavel is uitgegroeid tot de karakteristieke vorm. Hierdoor kunnen ze nog geen voedsel uit het water filteren zoals hun ouders. Voor het opvoeden van hun kuikens werken de grote flamingo’s samen. Al enkele dagen na het uitkomen worden de kuikens samengevoegd in een zogeheten ‘crèche’. Grote groepen kuikens worden hier samen in de gaten gehouden door meerdere volwassen flamingo’s zonder eigen jong. Zo kunnen de ouders op zoek naar voedsel terwijl hun kuiken in de gaten wordt gehouden.

 

Adopteer een flamingo

In juni 2019 startte het ‘Jaar van de Flamingo’. De kleine flamingo in Zuid Afrika heeft namelijk hulp nodig. De kleine flamingo is het kleinste neefje van de grote flamingo, die in GaiaZOO te zien is. Wereldwijd neemt het aantal kleine flamingo’s al jaren af. Door extreme droogte gingen in Zuid-Afrika begin 2019 bovendien vele duizenden eieren en kuikens dood. Een jaar lang werden activiteiten in de ZOO georganiseerd en samen met de actie “Adopteer een Flamingo” werd maar liefst € 16.000,- bijeen gebracht! Met dit geld doet Birdlife South Africa onderzoek om de kleine flamingo te behouden. Wil jij ook een steentje bijdragen? Adopteer dan een flamingo via GaiaZOO.nl/flamingo Dankzij jouw steun wordt de toekomst van duizenden in de steek gelaten flamingokuikens in Zuid-Afrika zeker gesteld!

 

Nog een bijzondere geboorte

Al wekenlang keken de dierverzorgers elke ochtend bij aankomst in de stal van de muskusossen. Omdat de geboorteperiode van muskusossen tussen half mei en juni valt, werd het kalf al eind mei verwacht. Het lange wachten werd op vrijdag 3 juli dan toch beloond: een gezond kalf kwam ter wereld. Het is 10 jaar geleden dat er een muskusos in GaiaZOO geboren werd. En dat is precies het vrouwtje dat nu het kalf heeft gekregen. Dat maakte het wachten op de uiteindelijke geboorte des te spannender.

 

Jonge muskusossen lopen binnen een uur met hun moeder mee maar moeder en dochter mochten eerst enkele dagen in het kleine perk bij de stal aan elkaar wennen. Inmiddels zijn ze op het grote buitenperk te bewonderen. De wollen vacht van jonge muskusossen is nog maar kort. Om warm te blijven, staat het jong daarom vaak dicht tegen de dikke vacht van moeder aan. Zeker in hun oorspronkelijk leefgebied op de open toendra’s van het hoge noorden, waar het ook ‘s zomers fris kan zijn, is dat heel belangrijk. Muskusos vrouwtjes produceren zeer voedselrijke melk, waardoor hun kalf per dag een halve kilo in gewicht toeneemt. Zo zijn ze na enkele maanden sterk genoeg om de gure toendrawinter te kunnen doorstaan. 

 

 

Er werden de afgelopen weken ook al jongen geboren bij de doodshoofdapen, dwergnijlpaarden, geelborst capucijnapen en rendieren.