Zeer zeldzame Rode Vari geboren in Bellewaerde

Afgelopen week is er een Rode Vari geboren in Bellewaerde. Het is het eerste jong van moeder Mannie en tevens de eerste geboorte van een Rode Vari in Bellewaerde. De Rode Vari is een ernstig bedreigde diersoort. Sinds 2017 neemt Bellewaerde actief deel aan het Europees kweekprogramma in samenwerking met EAZA. De geboorte is dan ook positief nieuws voor de diersoort.

 

Eerste jong

Na een zwangerschap van ongeveer 100 dagen, werd het eerst jong van Rode Vari’s Mannie en Bob op dinsdag 19 mei geboren. Mannie likte meteen haar jong schoon. Beide ouders dragen goed zorg voor hun jong. 

“We merken dat het kweken met Rode Vari’s in dierentuinen niet altijd van een leien dakje verloopt. We zijn dan ook apetrots dat ons kweekkoppel Mannie en Bob zo goed zorg dragen voor hun eerste jong,” aldus Pieter Vercruysse, hoofddierenverzorger in Bellewaerde.

De eerste twee weken na de geboorte spendeert de moeder tot 80% van haar tijd om haar jong te voeden, schoon te maken en warm te houden. Nadien kan de moeder het nest wat vaker verlaten, terwijl de vader toezicht kan houden. Pas na vier tot zeven weken verlaat het jong voor het eerst het nest om de moeder te volgen.

 

 

Ernstig bedreigde diersoort

De Rode Vari is een diersoort dat zijn oorsprong kent op het eiland Madagascar. Op de IUCN Red List (International Union for Conservation of Nature) staat de Rode Vari aangeduid als “critically endangered” of “ernstig bedreigd”. Het is onbekend hoeveel dieren er nog in de natuur leven, maar dit wordt geschat op slechts enkele tientallen. De voornaamste bedreigingen voor deze diersoort zijn ontbossing, landbouw en jacht, waardoor deze unieke dieren met uitsterven worden bedreigd. Dankzij internationale kweekprogramma’s, waaraan Bellewaerde sinds 2017 actief deelneemt, kan deze zeldzame diersoort beschermd worden.