Pairi Daiza heropent op 18 mei haar deuren op de veiligst mogelijke manier

Deze woensdag heeft de Nationale Veiligheidsraad beslist om de heropening van dierentuinen – onder voorwaarden – mogelijk te maken vanaf 18 mei. België volgt hiermee het voorbeeld van andere Europese landen. Een dag ontspannen en bijleren in Pairi Daiza wordt dus opnieuw mogelijk, zij het voor een beperkt aantal bezoekers.

 

Bij het uitsturen van dit persbericht is Pairi Daiza nog in blijde verwachting van alle precisies in het ministerieel besluit dat deel uitmaakt van het exitplan. Hieronder vindt u alvast de maatregelen die in Pairi Daiza genomen zullen worden. Deze kunnen nog uitgebreid worden
door de autoriteiten.

 

Net als alle andere dierenparken die vanaf 18 mei hun deuren mogen openen is Pairi Daiza een bijzonder groot park, waar personeel gespecialiseerd is in het ontvangen van bezoekers met respect voor alle geldende maatregelen. Het voltallige personeel waakt er over dat elke Coronanorm streng nageleefd wordt.

 

Progressieve heropening met beperkt aantal bezoekers en verplichte reservatie

Om zich te verzekeren van het volledig naleven van alle maatregelen, kiest Pairi Daiza er voor om de bezoekers slechts progressief toe te laten in het park. De eerste dagen na de heropening zal het park enkel toegankelijk zijn voor een beperkt aantal abonnees. Tijdens die eerste dagen zullen de genomen veiligheidsmaatregelen uitgebreid getest en aangepast kunnen worden. Pas later op de week zullen ook reguliere dagbezoekers in het park toegelaten worden. Deze gecontroleerde en progressieve heropening moet het mogelijk maken voor ons om – met respect voor alle opgelegde maatregelen – een maximaal bezoekersaantal te bepalen. Ook al is Pairi Daiza een bijzonder groot park met 75 hectare aan oppervlakte, toch zal het maximale aantal toegelaten bezoekers ruim onder de normale bezoekerslimiet liggen. Op die manier wordt social distancing gegarandeerd.

 

Enkel dagbezoekers en abonnementshouders die hun bezoek aan Pairi Daiza vooraf reserveren zijn toegelaten in het park.

  • Het mondmasker wordt sterk aangeraden voor alle bezoekers ouder dan 12 jaar, en is verplicht in bepaalde zones van het park. Elke bezoeker die toegang wil tot het park, dient in het bezit te zijn van een mondmasker. Onder meer in de overdekte zones, alsook op de eilanden waar bezoekers in contact komen met doodshoofdaapjes en lemuren, is het dragen er van verplicht voor twaalfplussers.
  • De social distancing-regels die minstens anderhalve meter afstand voorschrijven tussen mensen die geen deel uitmaken van hetzelfde gezin moeten gerespecteerd worden. We herinneren er graag aan dat dit in een park met meer dan 86.000 vierkante meter aan brede wandelpaden geen probleem mag zijn.
  • De toegang tot het park is uitgebreid met maar liefst vijftien brede rijen aan de ingang, via een nieuwe tijdelijke toegangspoort. Ook daar wordt social distancing dus gegarandeerd.
  • Een aantal wandelpaden in het park zijn omgetoverd tot eenrichtingspaden, waardoor het kruisen van andere bezoekers onmogelijk wordt gemaakt.
  • Het aantal distributiepunten van zeep en handgel is sterk uitgebreid om te garanderen dat elke bezoeker zich op elk moment de handen kan wassen. Bovendien zijn de toiletten permanent onder toezicht van poetspersoneel dat op regelmatige basis het sanitair zal ontsmetten.
  • De restaurants van het park blijven gesloten, zoals in de rest van het land het geval is. Echter zullen in het park een groot aantal take-away-punten voorzien worden waar bezoekers voor democratische prijzen gerechten kunnen afhalen.
  • Overnachtingen in de hotels van het Pairi Daiza Resort blijven uitgesteld tot zij toegelaten zijn.
  • Een deel van de activiteiten voor bezoekers (zoals de roofvogelshow en vaste voedersessies voor de dieren) blijft voorlopig verboden.

Al deze maatregelen moeten het mogelijk maken voor alle bezoekers om een rustige en veilige dag door te brengen in de Beste Dierentuin van Europa. Pairi Daiza beschikt over een ongelooflijk groot domein en is perfect in staat tot het naleven en laten naleven van alle Coronanormen die ons door de overheid worden opgelegd, en zelfs meer. Het voltallige Pairi Daizapersoneel zal zich hiervoor inzetten.

 

Alle maatregelen en voorwaarden voor de toegang tot Pairi Daiza kunnen vanaf donderdagochtend teruggevonden via onze website: www.pairidaiza.eu/coronavirus

 

Opening van onze nieuwe wereld: ‘Land of the Cold’

De heropening van Pairi Daiza betekent dat bezoekers voor het eerst het nieuwe parkdeel ‘Land of the Cold’ zullen ontdekken. In deze ijswereld – die de grootste financiële investering betekende in de geschiedenis van Pairi Daiza – wanen bezoekers zich in het mysterieuze Hoge Noorden. Met meer dan vier hectare aan dieren, wandelpaden, gebouwen en planten over verschillende verdiepingen is dit parkdeel een architecturaal meesterwerkje. Bezoekers ontmoeten er ijsberen, walrussen, Siberische tijgers en – in de nabije toekomst – pinguïns. De
meeste van deze dieren zijn bedreigd en in Pairi Daiza gehuisvest om deel uit te maken van internationale conservatieprogramma’s.

Ook openen we een grote audiovisuele expo die onze bezoekers onderdompelt in alle gevaren die de ijsberen en walrussen in hun natuurlijke omgeving bedreigt. Het grootste gevaar: de mens, en bij uitbreiding natuurlijk de opwarming van de aarde. Ook maritiem transport en olieboringen vormen een acute bedreiging voor deze dieren in de natuur. De bezoeker leert in onze expo ook wat Pairi Daiza precies doet om bij te dragen aan de redding van deze majestueuze ijsberen en walrussen, en wat eenieder thuis kan doen om ons te helpen in deze missie.

 

Dankwoord en slot

Graag willen we ook alle bezoekers en abonnementshouders bedanken voor het geduld dat ze de voorbije maanden hebben getoond, maar ook voor de vele steunbetuigingen die we in deze moeilijke periode ontvangen hebben.

De gedwongen sluiting van Pairi Daiza heeft zowel sociale als financiële gevolgen gehad, zo kostte het onderhoud van ons park de voorbije twee maanden 4.5 miljoen euro, zonder dat daar inkomsten tegenover stonden. Het komende seizoen kan dan ook enkel nog met verlies
afgesloten worden. Verwacht wordt dat dit verlies minstens 30 miljoen euro zal bedragen.

De komst van onze – vaak trouwe – bezoekers is dan ook de mooiste aanmoediging voor al onze werknemers om zich elke dag opnieuw te blijven inzetten om van Pairi Daiza de mooiste dierentuin van Europa te blijven maken.