In de kijker: De Zes Zwanen – Efteling

Iedereen die in de Efteling is geweest kent ongetwijfeld het Sprookjesbos. Dit beboste parkgedeelte (Het Marerijk) maakt al onderdeel uit van het park sinds het ontstaan ervan. De allereerste sprookjes, ontworpen door Anton Pieck en Peter Reijnders, openden op 13 mei 1952. Ze vormden de basis voor het succes dat de Efteling sindsdien kent. Alle sprookjes (of scènes eruit) worden uitgebeeld in een tafereeltje in openlucht. Dit gebeurt aan de hand van animatronics, projecties, beelden of fonteinen. In deze “In de kijker: De Zes Zwanen – Efteling”, nemen we dit speciale gebied onder de loep.

 

Het verhaal:

Een koning is op jacht in het bos en raakt zijn gezelschap kwijt. ’s Avonds vraagt hij een oud vrouwtje de weg. Dit oude vrouwtje bleek echter een heks te zijn en ze vertelt hem dat hij aan haar voorwaarden moet voldoen, anders zal hij het bos nooit meer kunnen verlaten. De koning moet de dochter van de heks tot koningin maken. Vervolgens werd hij tot bij een huisje gebracht. Hier woonde de dochter van de heks. Alhoewel het meisje best mooi was, moest de koning huiveren als hij naar haar keek. Omdat de koning instemde met het voorstel wees de heks hem de weg. De koning reed samen met het meisje naar zijn paleis, waar de bruiloft werd gevierd. Uit een eerder huwelijk had de koning zes jongens en een meisje. Hij bracht ze allen naar een eenzaam kasteel, omdat hij bang is dat de stiefmoeder hen kwaad zou doen. Het kasteel was zo goed verstopt dat hijzelf het niet had kunnen vinden zonder de kluwen garen die een wijze oude vrouw hem gaf. Dit garen windt zichzelf af en wijst zodoende de juiste weg naar het kasteel.

De koning bezocht zijn kinderen zeer vaak en dat begon de koningin op te vallen. Voor veel geld verklappen de dienaren het geheim van de kluwen garen en de koningin maakte er kleine witzijden hemdjes van. Ze sprak er tevens een betovering over uit. De hemdjes wezen de weg naar het geheime kasteel. Hier vond ze de jongens en toen de hemdjes hun lichamen raakten, veranderden ze in zwanen. De koningin vertrok, zonder van het bestaan van het zusje te weten. De volgende dag bezocht de koning zijn kinderen en hoorde dat de jongens verdwenen waren. De koning wilde zijn dochter meenemen, maar ze vroeg nog één nacht te mogen blijven. Die nacht vluchtte ze het bos in en vond de volgende dag een jachthut met zes bedjes. Ze dierf er niet in te gaan liggen en verstopte zich onder een bed.

Als de zon bijna onderging, vlogen zes zwanen naar binnen en veranderden ze in haar broers. Ze hoort dat het een rovershut is en ze moet snel weg. De broers vertellen dat ze per dag slechts een kwartier lang in hun menselijke gedaante leven. Als het meisje zes jaren lang niet spreekt of lacht en in die tijd zes hemdjes kan maken van sterrenbloemen, dan pas wordt de betovering verbroken. Het meisje klom in een boom en plukte sterrenbloemen, ze begon aan het naaiwerk en sprak en lachtte niet. Toen de koning en zijn mannen het meisje zagen, antwoordde ze niet.

Alhoewel ze niet sprak, werd de koning verliefd op het mooie meisje. Hij nam haar mee naar zijn paleis en gaf haar kostbare kledij. Na enkele dagen trouwden ze, maar de moeder van de koning sprak kwaad over de koningin. Na een jaar kwam het eerste kind ter wereld en de oude vrouw nam het kind weg en streek bloed om de mond van de jonge koningin. Ze beschuldigde haar ervan een menseneter te zijn. De koning geloofde dit niet, maar de koningin sprak niet en naaide enkel hemdjes. De jonge koningin beviel van een jongen en de valse schoonmoeder herhaalde de diefstal en de beschuldiging.

Een derde kind werdt geboren en opnieuw ontvreemde de schoonmoeder de baby, de koning kon niet meer om de beschuldigingen heen. De jonge koningin werd veroordeeld tot de brandstapel, maar gelukkig verstreek op die dag de periode van zes lange jaren. De zes hemdjes waren klaar, alleen de linkermouw ontbrak aan een van de hemdjes. Wanneer het vuur werd aangestoken, kwamen de zes zwanen aanvliegen. De jonge koningin gooide de hemdjes over hen heen en ze kregen opnieuw hun menselijke gedaante. Alleen de jongste mistte zijn linkerarm en hij heeft nog een zwanenvleugel op zijn rug. De koningin sprak tot haar man en legde alles uit. De kinderen werden gevonden en de boze schoonmoeder werd vastgebonden op de brandstapel en tot as verbrand. De koning en de koningin met haar zes broers leefden nog lang, gelukkig en vredevol.

 

 

 

Alle andere sprookjes kan je hier terugvinden.