Geboorte van een in het wild uitgestorven hertensoort in Pairi Daiza

Pairi Daiza is bijzonder gelukkig u de geboorte te kunnen aankondigen van een Pater-Davidshert. Deze hertensoort is officieel geëvalueerd als ‘uitgestorven in het wild’ door de IUCN (International Union for Conservation of Nature). De geboorte van dit hertenkalfje is dan ook uitstekend nieuws voor het behoud van de genetische diversiteit van de soort.

 

Het gaat om het allereerste jong voor het vier jaar oude koppel Pater-Davidsherten dat in Pairi Daiza huist. Vier jaar is immers betrekkelijk jong voor een hert en het laat dan ook verhopen dat in de toekomst meer geboortes van deze in het wild uitgestorven dieren in Pairi Daiza te verwachten vallen. De geboorte werd door de verzorgers van de Pater-Davidsherten vastgesteld op 1 april jongstleden. Het hertenkalfje is nu dus een week oud en verkeert in uitstekende gezondheid. Om het kalfje en zijn ouders zo min mogelijk te verstoren in deze cruciale eerste periode van zijn/haar leven, werd het geslacht van het jong nog niet vastgesteld. We blijven dus nog even in spanning afwachten.

 

 

In het wild uitgestorven

Intussen is wel al duidelijk dat deze geboorte goed nieuws is voor deze bijzondere diersoort, die in zijn land van oorsprong, China, ook wel ‘Milu’ genoemd wordt. Het Pater-Davidshert dankt zijn Westerse naam aan de Franse missionaris Armand David (Pater David) die het bestaan van deze hertensoort in de 19de eeuw bekendmaakte in Europa. Op dat moment waren reeds zo goed als alle populaties in de vrije, Chinese natuur uitgestorven door menselijke activiteiten zoals jacht en de inperking van het leefgebied.

 

Vandaag de dag geldt het Pater-Davidshert volgens de officiële instantie IUCN (International Union for the Conservation of Nature) nog steeds als een soort die enkel nog in gevangenschap te vinden is. Verschillende projecten voor de herintroductie van deze dieren zijn in China reeds uitgevoerd sinds de jaren ’80, maar voorlopig zonder voldoende resultaat om deze status ‘extinct in the wild’ officieel aan te passen.

 

In Pairi Daiza leven nu dus drie Pater-Davidsherten samen in een territorium dat hun favoriete leefgebied zo goed mogelijk nabootst. Deze hertensoort staat er immers om bekend te houden van overstromingsgebied waar deze goede zwemmers naar hartenlust in het ondiepe water kunnen waden. In de Chinese tuin van Pairi Daiza vinden ze dan ook een verblijf met ondiepe meertjes en rivieren, dat ze overigens delen met Chinese Reeve’s muntjaks en Japanse kraanvogels. Van zodra Pairi Daiza haar deuren opnieuw kan openen, zal het grote publiek de Pater-Davidsherten met hun jong er kunnen aanschouwen.