137 Mechelaars nemen deel aan Infomarkt omtrent nieuw Plopsa waterpark

De Plopsa Group ontving vandaag 137 Mechelaars in Technopolis op de Infomarkt voor omwonenden in het kader van het geplande waterpark. Doel was om de buurtbewoners en alle Mechelaars te informeren over de context van het project en om te luisteren naar hun bekommernissen en vragen.

 

Tijdens de Infomarkt voor Plopsaqua Mechelen woonden 137 Mechelaars een algemene toelichting bij waarbij de krijtlijnen van het nieuwe waterparkproject uit de doeken werden gedaan. Nadien konden de aanwezigen deelnemen aan werksessies die drie relevante thema’s behandelden: mobiliteit, groen/water en de indeling van het projectgebied. Tijdens deze werksessies konden de buurtbewoners in gesprek gaan met de verschillende deskundigen, die het project mee uitwerken. Alle standpunten werden door verschillende verslaggevers grondig genoteerd en zullen nadien in een algemeen verslag opgenomen worden. “Op die manier kunnen we rekening houden met de bezorgdheden van alle Mechelaars. Het is de bedoeling om op elke vraag een passend antwoord te geven. Bovendien waren we aangenaam verrast door de positieve en constructieve opmerkingen in de zaal.”, aldus Steve Van den Kerkhof, CEO van de Plopsa Group.

Bedoeling is om in juli 2020 de omgevingsvergunningsaanvraag bij de Stad Mechelen in te dienen. Het nieuwe waterpark, een investering van 45 tot 50 miljoen euro, zal zich situeren op de site van Technopolis.