Gaiazo op de bres voor de eikelmuis

De eikelmuis is het meest bedreigde zoogdier van Nederland. Dit markante dier is te herkennen aan zijn karakteristieke zwarte masker en lange pluimstaart. Er leven waarschijnlijk nog minder dan tien eikelmuizen in Zuid-Limburg, de enige regio in Nederland waar eikelmuizen in het wild voorkomen. De Zoogdiervereniging onderzoekt deze diersoort al jaren en heeft de handen ineen geslagen met Stichting het Limburgs Landschap en de Limburgse dierentuin GaiaZOO om het uitsterven van de dieren in Nederland te voorkomen. In 2017 werden slechts vijf eikelmuizen waargenomen en sindsdien is GaiaZOO begonnen met het fokken van deze dieren, met als doel deze bij te plaatsen in het wild. Dit jaar heeft opnieuw een succesvolle fok plaatsgevonden en dus konden afgelopen week tientallen eikelmuizen worden bijgeplaatst in een geschikt natuurgebied.

 

 

Het belang van bescherming

Na de eerste uitzet en daaropvolgende monitoring zijn er enkele eikelmuizen teruggevonden. De dieren lijken zich dus te handhaven en daarom is ook dit jaar besloten dieren bij te plaatsen in het leefgebied. Stichting het Limburgs Landschap is beheerder van natuurgebieden waar de laatste eikelmuizen van Nederland leven. Samen met de Zoogdiervereniging werken ze aan beheersmaatregelen die aansluiten bij de behoeftes van de eikelmuis. Naast het creëren en behouden van geschikt leefgebied, is het ook van belang om een gezonde populatie eikelmuizen in stand te houden. Daarom is er in GaiaZOO gestart met een fokproject. Zodra de eikelmuizen klaar zijn voor de uitzet, worden ze verplaatst in speciale nestkasten die ook in de dierentuin worden gebruikt. Die kasten worden in de vrije natuur gehangen op plaatsen waar voldoende voedsel en beschutting aanwezig is. De eikelmuizen kunnen de nestkasten vervolgens op eigen initiatief verlaten.

 

Bedreigde diersoorten in Limburg

Zuid-Limburg kenmerkt zich door een grote verscheidenheid in diersoorten die alleen nog in deze Provincie voorkomen. Dieren als de Europese hamster, de vuursalamander en de eikelmuis worden bedreigd in hun voortbestaan en daarom wordt er door verschillende organisaties gezamenlijk actie ondernomen om deze dieren te beschermen. GaiaZOO heeft speciale fokprogramma’s voor al deze en meer bedreigde inheemse diersoorten en beschouwt het in stand houden van inheemse bedreigde diersoorten als een belangrijke kerntaak van een moderne dierentuin.

 

Foto’s: Wesley Overman, Zoogdiervereniging