Nationale Bijentelling in Museumpark Archeon

In het weekend van 21 en 22 april doet Archeon mee aan de ‘Nationale Bijentelling’. Waarom doen we daar aan mee, ons museumpark is immers al een eldorado voor wilde bijen? Dat doen we omdat het niet goed gaat met de wilde bij in Nederland. Van de 358 soorten is ruim de helft bedreigd. Als we meer weten over bijen, kunnen we de bij beter helpen. Elke bij telt, jij ook?

 

In Archeon komen de meeste bijensoorten van heel Zuid-Holland voor, je kunt op die dag dus veel verschillende wilde bijen maar ook honingbijen herkennen en fotograferen.

In dit weekend is er naast het bijentellen een heuse bijenmarkt met van alles wat maar met wilde en honingbijen te maken heeft.