Ouwehands Dierenpark bouwt een verblijf voor de Bonobo

Ouwehands Dierenpark startte met de bouw van een nieuw te realiseren verblijf voor bonobo’s. In eerste instantie zal dat een onderkomen bieden aan zeven mensapen. Naar verwachting zal dit aantal snel uitgroeien naar een maximum van twintig dieren.

 

Met het nieuwe bonoboverblijf behoort Ouwehands Dierenpark tot één van de weinige dierentuinen waar deze mensaap te zien is. De opening van het nieuwe verblijf vindt in 2018 plaats. In hetzelfde jaar dat reuzenpandaverblijf Pandasia is geopend, wordt gestart met de bouw van dit nieuwe miljoenenproject.

 

Let’s make love

Bonobo’s staan bekend om hun bijzondere gewoonte met betrekking tot het oplossen van problemen. Seksualiteit is namelijk zeer gebruikelijk bij bonobo’s. Ze paren niet alleen voor nageslacht, maar gebruiken seks ook voor het wegnemen van spanningen in de groep, het stichten van vrede en het sluiten van vriendschappen.

 

De bonobo

De bonobo wordt in zijn voortbestaan bedreigd door vernietiging van het leefgebied en stroperij. De soort komt uitsluitend voor in het regenwoud ten zuiden van de Congo-rivier in de Democratische Republiek Congo. Bonobo’s zijn uitstekende klimmers. Ze eten voornamelijk plantaardig voedsel, als vruchten, bladeren en kruiden. Het zijn de enige mensapen waarbij de vrouwen boven aan de rangorde staan. Bonobo’s leven in groepen, maar splitsen zich regelmatig in kleinere groepen op om zich later weer samen te voegen. Met de flexibiliteit van het nieuwe verblijf wordt hier goed op ingespeeld.

 

Bonoboverblijf

Het verblijf beslaat een oppervlakte van 3200 m² en zal bestaan uit drie buitenverblijven, twee binnenverblijven, zes nachtverblijven en twee trainingsruimten. Door het aanbrengen van passende beplanting, een 3 meter hoge waterval die zorgt voor een stromende beek, een ondiepe gracht met wateroever die de dieren de mogelijkheid tot badderen biedt en vele hoge klim- en klautermogelijkheden wordt de natuurlijke habitat van de bonobo nagebootst.

 

Fokprogramma bonobo

Ouwehands Dierenpark neemt deel aan diverse fokprogramma’s voor bedreigde diersoorten, zo ook aan dat voor de bonobo. Met het huisvesten van deze nieuwe diersoort draagt Ouwehands Dierenpark bij aan het fokprogramma van de bonobo. Het doel van deze programma’s is het genetisch en demografisch gezond houden van de bedreigde diersoorten in dierentuinen. Ouwehands Dierenpark kiest ervoor om bedreigde diersoorten te houden. Door middel van fok, onderzoek & educatie en steun aan natuurbeschermingsprojecten draagt Ouwehands Dierenpark bij aan instandhouding van de soort in het wild.

 

Bescherming van de bonobo in het wild

Veel van de wilde soortgenoten van de dieren die in Ouwehands Dierenpark leven worden bedreigd. Ouwehands Dierenpark heeft de stichting Ouwehands Zoo Foundation (OZF) opgericht om beschermingsprojecten te ondersteunen waarin deze wilde dieren en hun leefgebied worden beschermd. OZF steunt stichting Bonobo Alive die werkt aan bescherming van de bonobo in de Democratische Republiek Congo door monitoring van de populatie, onderzoek, voorlichting van de lokale bevolking en het opleiden van rangers die het leefgebied beschermen en stroperij tegengaan. Help jij ook de bonobo in het wild te beschermen?